puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Luennoitsijat

« Palaa takaisin luennoitsijoihin.

Marja Mikkelsson

Dos.

Luennot

LuentoAjankohtaSali
Fibromyalgia ja yliliikkuvuuskirjon oireyhtymät09.11 13:15 - 14:30Pohto

Luennoitsijan kuvaus

Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Helsingin yliopisto.

Kuvaus: Toimin Kuntoutuksen lääkäripalvelujen ylilääkärinä Päijät-Hämeen hyvinvointialueella sekä osa-aikaisena kuntoutuksen professorina Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Sidonnaisuudet: Yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa: Osallistuminen Suomen Fysiatriyhdistyksen järjestämiin seminaareihin, jossa osatukijoina Pfizer Oy ja Orion Oy. Luottamustoimet: HYKS ERVA-alueen (Etelä-Suomen yhteistyöalue) lääkinnällisen kuntoutuksen alatyöryhmän puheenjohtaja, Valviran asiantuntija, Medcare-säätiön hallituksen jäsen, MOKUVE:n ohjausryhmän jäsen Koulutustoiminta: Luentopalkkio Eksotesta, Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet Käypä hoito-työryhmän jäsen Tutkimus- ja kehitystoiminta: Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin jäsen 2021-23, Ikääntyneiden toimintakyky -työryhmän jäsen/Toimia-verkosto, Työkyky-hankkeen Päijät-Hämeen ohjausryhmän jäsen 2021-2, Lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet-hankkeen työikäisten työryhmän jäsen. Valtion tutkimusrahoitusta Kuntoutuksen palvelumallit-hankkeeseen Muut: Asiantuntijatehtävät (vastaväittäjänä toimiminen, esitarkastus): Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Kustannus Oy Duodecim kirjoituspalkkiot Suomen Lääkäriliiton, Duodecimin, Suomen Fysiatriyhdistyksen, Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen, Suomen Manuaalisen lääketieteen yhdistyksen ja ISPRM:n jäsen.

Luennon pääkohdat: Luennossani käsittelen fibromyalgian oireita, diagnosointia, hoitoa ja kuntoutusta sekä erityispiirteitä, mitä hammaslääkärin olisi hyvä ottaa huomioon. Lisäksi käyn läpi yliliikkuvuuskirjon oireyhtymien tunnistamisen sekä hypermobiili Ehlers-Danlos-oireyhtymän diagnosoimisen sekä näiden oireyhtymien ongelmia erityisesti hammaslääkärien kannalta.