puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Hoitohenkilökunta

Torstai

Lasten ja nuorten ravitsemus

Sali
Koski
Järjestäjä
SHS Kustannus Oy yhteistyössä Denstal Oy:n kanssa
Tavoite
Kurssin tavoite on korostaa lasten ja lapsiperheiden ravitsemuksen vaikutusta lasten kehitykseen ja kasvuun sekä kestävään terveyteen. Kurssi sopii hammashoitotiimeihin kuuluville jäsenille, erikoishammaslääkäreille, hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille, jotka hoitavat lapsia ja nuoria arjessa.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit ja hoitohenkilökunta
Puheenjohtaja
Dos., EHL Merja Laine, Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav

Päivän ohjelma tarjoaa tietoa lasten ja lapsiperheiden ravitsemuksesta ja tämän hetkisistä ravistemussuosituksesta Suomessa painopisteen ollessa lasten ja nuorten ruokailutottumuksissa. Lisäksi käsitellään nuorten syömishäiriötä hammashoidon näkökulmasta sekä D-vitamiinin vaikutuksesta suun hyvinvointiin.

09.15 - 09.25
Aamupäivän avaus
Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav
09.25 - 10.15
Lapsiperheiden ravitsemussuositukset ja lasten ravitsemus Suomessa
Tutkimuspäällikkö, FT, ETM Sari Niinistö
10.15 - 10.45
Tauko
10.45 - 11.30
Nuorten syömishäiriöt
LT, EL, apulaisylilääkäri Svetlana Oshukova
11.30 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 13.05
Iltapäivän avaus
Dos., EHL Merja Laine
13.05 - 13.30
Nuorten syömishäiriöt hammaslääkärin näkökulmasta, HUS-HYKS hoitoketju
HLT, EHL Marjut Sakko
13.30 - 14.30
Poimintoja nykypäivän lasten ja nuorten ruokailutottumuksista hammaslääkärin työtä ajatellen
Ravitsemusterapeutti, TtM Kaisa Seppänen
14.30 - 15.00
Tauko
15.00 - 15.30
D-vitamiinin suuvaikutuksia lapsilla
HLT, EHL Heidi Arponen

Perjantai

Minimaalisesti invasiivinen lasten hammashoito

Sali
Koski
Järjestäjä
SHS Kustannus Oy yhteistyössä Denstal Oy:n kanssa.
Tavoite
Euroopan lasten hammashoidon järjestön maitohampaan syvän kariesvaurion uusi hoitosuositus on lanseerattu vuoden 2022 lopussa. Kansallinen Paikkaushoidon Käypä hoito -suositus on päiviytynyt 2023. Tämä koulutus tarjoaa näiden suositusten keskeiset sanomat hammaslääkäreille ja hoitohenkilökunnalle.
Puheenjohtaja
Dos., EHL Merja Laine, Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav

Maitohampaan kariesvaurion hoidossa pyritään säästämään tervettä hammaskudosta mahdollisimman paljon. Uudet minimaalisesti invasiiviset menetelmät mahdollistavat tämän. Uudet tekniikat ovat tuoneet myös uusia haasteita. Miten uudet tekniikat vaikuttavat esim. röntgenkuvien tulkinnassa? Aamupäivällä käydään lasten hammashoidon minimaalisesti invasiviset interventiot. Iltapäivällä kuullaan yhteenveto Paikkaushoidon Käypä hoito -suosituksen päivityksestä ja siitä, mitä uutta päivitykseen on tullut. Luennoitsijoina ovat työryhmän jäsenet.

09.00 - 09.05
Avaus
Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav
09.05 - 09.30
Aamupäivän alustus: Minimaalisesti invasiivinen lasten hammashoito
Professori emerita Vuokko Anttonen
09.30 - 10.00
Hall-tekniikka lasten hammashoidossa
EHL Kati Kainulainen
10.00 - 10.30
Hopea-diamiinifluoridi lasten hammashoidossa
Erikoistuva hammaslääkäri Laura Fröjdö
10.30 - 11.00
Tauko
11.00 - 11.30
Resiini-infiltraatio
HLT, EHL Helena Yli-Urpo
11.30 - 12.15
Ajankohtaista kariesdiagnostiikan radiologiassa
EHL Ville Rita
12.15 - 13.40
Lounastauko

Paikkaushoidon Käypä hoito-suosituksen päivitys

Sali
Koski
Järjestäjä
SHS Kustannus Oy yhteistyössä Denstal Oy:n kanssa
Kohderyhmä
Hammaslääkärit ja hoitohenkilökunta
Puheenjohtaja
Dos., EHL Merja Laine, Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav
13.40 - 13.45
Iltapäivän avaus
Dos., EHL Merja Laine
13.45 - 13.50
Alkusanat
Prof. emeritus Eero Kerosuo
13.50 - 14.20
Paikkauspäätös aikuisilla ja lapsilla
Prof.emeritus, EHL Eero Kerosuo
14.20 - 14.40
Lasten hampaiden paikkaushoito
HLT, EHL Helena Yli-Urpo
14.40 - 15.10
Tauko
15.10 - 15.30
Paikkojen kestävyys
HLT, EHL Ulla Palotie
15.30 - 15.50
Suun ulkopuolella valmistetut paikat
HLT, EHL Kaija Hiltunen
15.50 - 16.10
Endokruunu
EHL Taina Käkilehto
16.10 - 16.30
Sidostaminen
EHL Mirja Methuen
16.30 - 16.45
Eettiset näkökohdat
HLT Teemu Taipale

Lauantai

Aikuisten ravitsemus

Sali
Äyräpää
Järjestäjä
SHS Kustannus Oy
Tavoite
Luentopäivän tavoitteena on päivittää tietämystä aikuisten ja ikäihmisten ravitsemuksesta. Saamme tietoa päivitetyistä pohjoismaisista ravitsemussuosituksista sekä ravitsemuksen yhteyksistä yleisterveyteen, suun terveyteen ja ympäristöön. Lisäksi saadaan tietoa nielemisfunktiosta ja nielemisen vaikeuden tunnistamisesta.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit ja hoitohenkilökunta
Puheenjohtaja
HLT Eveliina Tuuliainen

Ravitsemus kiinnostaa meitä kaikkia. Luentopäivän aikana kuulemme eri alojen asiantuntijoiden tietoa mm. päivitetyistä ravitsemussuosituksista sekä ravitsemuksen yhteyksistä terveyteen ja ympäristöön. Erityisesti paneudutaan myös ikäihmisten ravitsemukseen ja sen vaikutuksista suun terveyteen. Lisäksi kuulemme nielemisfunktiosta ja nielemisen vaikeuden tunnistamisesta.

10.15 - 10.20
Päivän avaus
HLT Eveliina Tuuliainen
10.20 - 11.00
Iäkkään suunterveys ja ravitsemus -mitä hammaslääkärin olisi hyvä tietää
HLL, evahl Annina Salmi
11.00 - 12.15
Lounastauko
12.15 - 13.30
Kestävä ravitsemus
Tutkimuspäällikkö Satu Männistö
13.30 - 14.00
Tauko
14.00 - 14.45
Puheterapia osana ikääntyneen ravitsemus- ja suunterveyden hoitoa: nielemisen vaikeuden tunnistaminen
Puheterapeutti Peppi Haapala
14.45 - 15.30
Vitamiinit, kivennäisaineet ja ravintolisät ikäihmisillä
FT, ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen