puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Hoitohenkilökunta

Torstai

Ortodontin digitaalinen vastaanotto

Sali
Tammisalo
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus
Tavoite
Luentopäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta digitalisaation mahdollisuuksista ortodontin vastaanotolla sekä haasteista, joita vastaanoton digitalisoimiseen voi liittyä.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit ja suuhygienistit, jotka työskentelevät ortodonttisessa hoitotiimissä sekä ortodontian erikoishammaslääkärit.
Erikoisala
Ortodontia
Puheenjohtaja
HLT, EHL Anu Kiukkonen

Luentopäivässä kerrotaan digitaalisista laitteista ja työvälineistä, joita voidaan hyödyntää päivittäisessä ortodontin vastaanottotyössä.

09.00 - 10.00
My Orthodontic Digital Journey
Dr. Karin Binner Becktor
10.00 - 10.30
Tauko
10.30 - 11.30
Digital technologies for indirect bonding and aligners Integration with solution providers and laboratories Implementing and using a 3D printer in the orthodontic office GDPR and the Digital Office
Dr. Karin Binner Becktor
11.30 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 13.30
Ortodontian digitalisaatio
HLL, erikoistuva hml (ortodontia) Laura Kaprio
13.30 - 14.00
Kokemuksia CAD/CAM suunnittelusta oikomishoidoissa
HLT, EHL Kari Rantavuori
14.00 - 14.30
Kokemuksia ortodonttisen terveyskeskusvastaanoton muuttamisesta digitaaliseksi
EHL Rekina Karhulahti
14.30 - 15.00
Tauko
15.00 - 15.30
Irtokojeiden käyttöajan seuranta RFID-sirun avulla
HLT, EHL Heidi Arponen
15.30 - 16.00
Digitaalinen ortodonttinen hammaslaboratorio
Erikoishammasteknikko Mikko Poranen
16.00 - 16.30
Paneelikeskustelu

Perjantai

Mistä apua hammashoitopelkoiselle?

Sali
Helminen-Pakkala
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus
Kohderyhmä
Erikoishammaslääkärit ja pelkopotilaiden kanssa työskentelevät hammashoitajat ja suuhygienistit
Erikoisala
psykologia, Lasten hammashoito
Puheenjohtaja
EHL Marko Korhonen, HLT, EHL Päivi Rajavaara

Hammashoitoa pelkääviä potilaita, lapsia tai aikuisia, hoitaa lähes jokainen hammaslääkäri. Nyt on aika päivittää tiedot pelkopotilaiden hoitokäytännöistä. Tule kuuntelemaan uusimmista pelkotutkimuksista ja saamaan käytännön vinkkejä pelkopotilaiden hoitoon meillä ja muualla.

09.00 - 09.45
Mitä uutta tiedetään suomalaisen hammashoitopelosta ja sen hoidosta?
Professori Satu Lahti
09.45 - 10.15
Tauko
10.15 - 11.00
Miten tunnistan ja hoidan pelkäävää?
Professori Vuokko Anttonen
11.00 - 11.45
Mielikuvia ja kielikuvia sedaation tukena
EHL Taina Kankaala
11.45 - 13.15
Lounastauko
13.15 - 14.15
Dental anxiety: etiology, manifestations, consequences
Professor Magnus Hakeberg
14.15 - 14.45
Tauko
14.45 - 15.30
Psychological treatment of adults with severe dental anxiety
Professor Ulla Wide
15.30 - 16.15
Swedish experiences of guidelines for treatment of patients with dental anxiety
Professor Magnus Hakeberg

The Journey to Whole Mouth Health

Sali
Koski
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus yhteistyössä Colgaten kanssa
Tavoite
The lecture will highlight the public health significance of oral diseases, importance of tackling the social and commercial determinants and requirements for enhancing prevention within clinical settings. Understanding oral health & the role of the oral microbiome. The lecture will explore one of the key factor of oral health, the oral microbiome, in light of the recent discoveries and theories. Innovating for Everyday Prevention. The journey of revealing the next generation of every day prevention for Oral Health and the role of oral care technologies in achieving Whole Mouth Health.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit ja muu hoitohenkilökunta. HUOM! Luentosessio on avoin kaikille tapahtumakävijöille.
Erikoisala
Ortodontia, Terveydenhuolto, Suugeriatria, psykologia, Suulääketiede, Lasten hammashoito, Parodontologia, Kariologia
Puheenjohtaja
EHL Marko Korhonen, Professional Liaison Manager Päivi Väisänen

Luennoitsijoina prof. Richard Watt, prof. Phil Marsh ja dr. Emanuele Cotroneo.

14.15 - 15.00
Future of prevention: A public health view
Prof. Richard Watt
15.00 - 15.05
Discussion
15.05 - 15.50
Understanding oral health & the role of the oral microbiome
Prof. Phil Marsh
15.50 - 15.55
Discussion
15.55 - 16.40
Innovating for Everyday Prevention
Dr. Emanuele Cotroneo
16.40 - 16.45
Discussion

Tarkkuus ja laatu protetiikassa. Mihin niitä tarvitaan?

Sali
Paatero
Järjestäjä
Apollonia, SHS Kustannus Oy ja Suomen Hammasteknikkoseura
Kohderyhmä
Hammaslääkärit, erikoishammaslääkärit, hammasteknikot ja erikoishammasteknikot.
Erikoisala
Protetiikka
Puheenjohtaja
EHL Eine Westman, Puheenjohtaja Ilkka Tuominen

Mitkä tekijät vaikuttavat protetiikan onnistumiseen ja pitkäikäisyyteen? Muuttuuko tekeminen uusien materiaalien ja tekniikoiden myötä? Saumat - onko niillä väliä? Hammaslääkäriseura Apollonian, SHS Kustannus Oy:n ja Hammasteknikkoseuran yhteissessiossa pureudutaan pintaa syvemmälle materiaalien ja menetelmien maailmaan. Oletko ajan tasalla?

09.00 - 09.05
Päivän avaus.
EHL Eine Westman , HTM Ilkka Tuominen
09.05 - 09.55
Kiinteän protetiikan valmistusmenetelmät ja materiaalit tutkimuksen valossa. Hiontojen merkitys kiinteässä protetiikassa.
Prof. Murat Mutluay
09.55 - 10.45
Materiaalivalinnat implanttiprotetiikassa - onko jatkeella ja rakenteiden istuvuudella väliä?​
HLT, EHL Jenni Hjerppe
10.45 - 11.15
Tauko
11.15 - 12.00
Teknikon näkökulmia hiontoihin ja tarkkuuteen.
HTM, EHT Aki Lindén
12.00 - 13.15
Lounastauko
13.15 - 14.00
Teknikon näkökulmia implanttirakenteiden laatuun.
HTM, EHT Aki Lindén
14.00 - 14.45
Hammasteknisten kojeiden 3d tulostus; käytettävät materiaalit ja niiden turvallisuus.
TCBC laboratoriopäällikkö Lippo Lassila
14.45 - 15.15
Tauko
15.15 - 16.15
Laadukas irtoproteesien valmistaminen ja korjaaminen.
EHT Jukka Salonen

Terveyden edistäminen nyt

Sali
Tammisalo
Järjestäjä
Apollonia, TKHLY, Hammaslääkäriliitto, SHS Kustannus
Tavoite
Päivän tavoitteena on päivittää osallistujien osaamista terveyden edistämisen nykyvirtauksista.
Kohderyhmä
Suun terveydenhuollon ammattilaiset.
Erikoisala
Terveydenhuolto, psykologia
Puheenjohtaja
EHL Hanna Kangasmaa, HLT Nora Savanheimo

Terveyden edistäminen on meidän terveyden ammattilaisten tärkeimpiä tehtäviä. Väestön terveyserojen kaventaminen onnistuu parhaiten terveyden edistämistoimilla ennen kuin sairaudet edes puhkeavat. Päivän aikana saamme tuhdin ja monipuolisen kattauksen terveyden edistämisen uusimmista tuulista.

09.00 - 09.30
Terveyden edistäminen nyt
Professori Minna Kaila
09.30 - 10.15
Muuttuvat potilaskohtaamiset
FT, organisaatiopsykologi, psykoterapeutti Annamari Heikkilä
10.15 - 10.30
Tauko
10.30 - 11.15
Mitä yhteistä on karieksen ja parodontaalisairauksien ehkäisyssä yksilö- ja väestötasolla?
HLT, EHL Päivi Siukosaari , HLT, EHL, ylihammaslääkäri Annamari Nihtilä
11.15 - 12.00
Päihteisiin puuttuminen
Dos., EHL, vs.johtava ylihammaslääkäri Anna Maria Heikkinen
12.00 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 13.20
Suomalaisten aikuisten suun terveys
HLL Anne Laajala
13.20 - 13.40
Terveyden edistäminen osana johtajahammaslääkärien toimenkuvaa
HLL, ON Julia Lumijärvi
13.40 - 14.00
Suun terveydenhuollon laatu johtavien hammaslääkäreiden ja heidän esimiesten arvioimana
HLK, DI Pekka Salkinoja
14.00 - 14.20
Yksilöllisen tutkimusvälin määräytymisen taustatekijöitä
HLL, Huk, vastaava hammaslääkäri Anna Haukka
14.20 - 14.30
Keskustelua
14.30 - 15.15
Mitä kertoa potilaille kriittisestä ajattelusta ja terveyshuuhaasta?
LK, Vastalääke ry viestintävastaava Mia Muhonen

Lauantai

Räätälöityä TMD hoitoa

Sali
Helminen-Pakkala
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus
Tavoite
Ymmärtää moniammatillisen hoidon merkitys purentafysiologisen potilaan hoitokokonaisuudessa
Erikoisala
Purentafysiologia
Puheenjohtaja
Dos., EHL Ritva Näpänkangas

Räätälöity TMD hoito tähtää laaja-alaiseen purentafysiologisen potilaan kokonaisuuden ymmärtämiseen ja hoitoon. Mitä voimme tarjota konservatiivisen hoidon lisäksi?

09.00 - 09.45
Diagnostiikka hoidon perustana
Professori Kirsi Sipilä
09.45 - 10.45
Konservatiivinen TMD hoito ja suuhygienistin rooli hoidossa
EHL Marjo-Riitta Liljeström , Vastaava suuhygienisti Hanna Eklund , Suuhygienisti Anu Väänänen
10.45 - 11.30
Fysioterapeutti mukana TMD hoidossa
Tutkijatohtori, TanssT, TaM, TtM, FT Hanna Pohjola
11.30 - 12.30
Lounastauko
12.30 - 13.00
Sovellettu rentoutus
EHL Outi Huhtela
13.00 - 13.45
Kipupsykologin rooli TMD hoidossa
Kipupsykologi, kognitiivinen psykoterapeutti Terhi Runsio
13.45 - 14.30
Hoidon porrastus ja moniammatillinen hoito
HLT, EHL Tuija Teerijoki-Oksa

Työelämän ja onnellisuuden vuorovaikutus

Sali
Tammisalo
Järjestäjä
SHS Kustannus Oy ja Kristillinen hammaslääkäriseura
Kohderyhmä
Hammaslääkärit ja hoitohenkilökunta
Erikoisala
Terveydenhuolto
Puheenjohtaja
Erikoishammaslääkäri Salla Salmenkivi

Työ - elämisen uhka vai resurssi: Elämä on mitoitettu jaksettavaksi. Miten sovittaa tasapainoisesti yhteen 8+8+8 niin että elämiseen tarvittava energia uusiutuu riittävästi? Kerätäänkö vapaa-aikana voimia työhön vai levätäänkö työssä ja saadaan voimia vapaa-aikaan? Voiko työssäkin olla onnellinen? Tavoitteena on antaa realistinen kuva nykyajan työelämän ongelmista ja myönteisistä puolista. Lähtökohtana on, että ”vanhoja hyviä aikoja ei koskaan ole ollutkaan”. Pohdimme, miten työssä voi säilyttää aktiivisen otteen ja tunnistaa oman työnsä arvon. Omaa hyvinvointia ja onnellisuutta edistäviä keinoja on paljon mutta ne eivät ole patenttiratkaisuja, vaan vaativat omaa panostusta ja yhteistoimintaa. Tarjolla on sekä hyviä että huonoja uutisia: uupumusta ja kiusaamista koetaan mutta myös työstä nauttimista ja flow-tilojen runsautta. Silti jatkuvasti joutuu kysymään: miksi fiksut ihmiset tekevät tyhmyyksiä? Itsetuntemuksen ja empatian puute on näiden tyhmyyksien perussyy, joten juuri näissä asioissa tarvitaan itseensä menemistä.

10.00 - 11.30
Voiko työssäkin olla onnellinen?
Psykologian emeritusprofessori, kirjailija Markku Ojanen
11.30 - 12.00
Tauko
12.00 - 13.30
Työ - elämisen uhka vai resurssi
Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti Saara Kinnunen