puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Hoitohenkilökunta

Torstai

Sairas lapsi – mitä hammaslääkärin pitäisi tietää?

Sali
Helminen-Pakkala
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus Oy yhteistyössä Denstalin kanssa
Puheenjohtaja
Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav

Lasten ja nuorten kehitys pitkäaikaissairauden kanssa on monesti vaativampaa niin psyykkiseltä, fyysiseltä kuin sosiaaliseltakin kannalta. Hammashoidossa pyritään tukemaan lasta ja nuorta saavuttamaan paras mahdollinen elämänlaatu ja suun terveyttä pitkäaikaissairaudesta huolimatta. Tämä sessio parantaa lapsia hoitavien hammaslääkäreiden valmiuksia arvioida, miten lasten sairaudet ja lääkkeet voivat vaikuttaa suun terveyteen ja hampaiden omahoitoon. Lisäksi sessiossa käsitellään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä hoidonporrastusta lasten hoidon osalta.

09.00 - 09.30
Pitkäaikaissairas lapsi hammaslääkärin vastaanotolla. Mitä perusterveydenhuollossa tulisi ottaa huomioon?
HLT, EHL Päivi Rajavaara
09.30 - 10.15
Lasten geneettiset sairaudet hammaslääkärin näkökulmasta
Dos., LT, EL Elisa Rahikkala
10.15 - 10.45
Tauko
10.45 - 11.30
Lasten astma
Ylilääkäri, prof. Mika Mäkelä
11.30 - 12.00
Veri- ja syöpäsairaus lapsella
Lastentautien prof., lasten veritautilääkäri Kirsi Jahnukainen
12.00 - 13.30
Lounastauko
13.30 - 14.15
Lasten neurologiset sairaudet
Apulaisylilääkäri, LT, EL Tuuli Immonen
14.15 - 15.00
Lasten tyypin 1 diabetes
LT, EL, lanstenendokrinologi Anna-Kaisa Tuomaala
15.00 - 15.30
Tauko
15.30 - 16.15
Lasten tulehdukselliset suolistosairaudet
Lastentautiopin prof., ylilääkäri Kaija-Leena Kolho

Perjantai

”Huuhaata” vai näyttöön perustuvaa TMD-hoitoa?

Sali
Helminen-Pakkala
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus Oy yhteistyössä OSF:n ja Denstalin kanssa
Puheenjohtaja
Ylihammaslääkäri Rosita Kantola

Markkinoilla tarjotaan erilaisia vaihtoehtoisia TMD-hoitoja. Sessiossa esitetään muutama esimerkki tällaisista hoidoista. Onko tieteellistä näyttöä siitä, että potilaat hyötyisivät myös muista hoitokeinoista kuin hammaslääketieteen tarjoamista perinteisistä TMD-hoidoista?

09.00 - 09.30
Purentafysiologisen hoidon vaikuttavuus - onko purentafysiologinen hoito kestävää ja vaikuttavaa hoitoa?
Dos., EHL Johanna Tanner
09.30 - 10.20
Mitä Käypä hoito sanoo? TMD Käypä hoidon omahoito-ohjeet. Mitä netistä löytyy?
EHL Jaana Malmberg , Fysioterapeutti Elina Sillanpää
10.20 - 10.45
Tauko
10.45 - 11.15
Laserin käyttö kasvojen ja leukojen kiputilojen, sekä suupoltteen hoitona. Onko näyttöä?
HLT, EHL Ulla Kotiranta
11.15 - 12.00
Voice massage – mitä se on?
Voice massage-terapeutti, fysioterapeutti Anita Ortju
12.00 - 14.00
Lounastauko
14.00 - 14.45
Psykologinen näkökulma ja psykologiset keinot TMD:n hoidossa
Kipupsykologi Elina Kiehelä
14.45 - 15.30
Finns det evidens för behandling av orofacial smärta med botulintoxin?
Prof. Malin Ernberg
15.30 - 16.00
Tauko
16.00 - 16.45
Botulinum toxin in dental practice
Prof. Malin Ernberg

Lauantai

Vaikuttavaa hyvinvointia erityisryhmille

Sali
Pohto
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus Oy. WEBINAARI.
Puheenjohtaja
EHL Marko Korhonen, Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav, HLT, EHL Jaana Willberg

Kaikilla pitäisi olla tasavertainen oikeus suun hyvinvointiin. Erityisryhmiin kuuluvien potilaiden hoidossa tavoitteena on terveyserojen kaventaminen. Päivän aikana kuulemme kehitysvammaisia, monikulttuurisia asiakkaita ja päihteiden käyttäjiä hoitavia asiantuntijoita ja saamme vinkkejä käytännön työhön kohdatessamme erityisryhmiin kuuluvia potilaita vastaanotoilla.

10.00 - 10.45
Kehitysvamma on laaja käsite ja elinikäinen diagnoosi. TALLENNETAAN.
Kehitysvammalääketieteen emeritaprofessori Maria Arvio
10.45 - 11.30
Kehitysvammaisten suun hoito. TALLENNETAAN.
HLL Aija Kalmari
11.30 - 12.30
Lounastauko
12.30 - 13.00
Kokemusasiantuntijan puheenvuoro ja selkokielen käyttö vuorovaikutustilanteessa. TALLENNETAAN.
Selkokielikoordinaattori Riikka Törnroos , Kokemusasiantuntija Sami Virta
13.00 - 13.45
Monikulttuurisen asiakkaan kohtaaminen. TALLENNETAAN.
Terveyden edistäjä, monikulttuurisuuden asiantuntija Sini Tienhaara
13.45 - 15.15
Päihteet ja niiden vaikutukset terveyteen hammaslääkärin kannalta. TALLENNETAAN.
Dosentti, EHL, LL Johanna Uittamo