puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Posterinäyttely ja suulliset esitykset

Hammaslääkäripäivien 2022 posteri- ja suulliset esitykset

Keräämme välivuosien posterit ja uudet posterit jälleen näyttelyyn Hammaslääkäripäivillä 10.-11.11.2022. Samalla esitellään kongressiapurahan saaneet suulliset esitykset.

Näyttelyssä Apollonian jäsenillä on mahdollisuus esittää tutkimustensa tuloksia. Esitysten tarkoituksena on toimia siltana hammaslääkäritutkijoiden ja -kliinikoiden välillä. Vuonna 2022 esitykset esitetään Apollonian näyttelyosastolla.

Hammaslääkäripäivillä esitellään tutkimuksia, jotka on aiemmin esitetty tieteellisissä kongresseissa. Kirjoittajilta edellytetään myös suomenkielisen uutistiivistelmän tekoa esityksestään Hammaslääkärilehteen.

Ilmoitathan ilmoittautumislomakkeella myös yhteystiedot ao. kongressiin. Esittäjät saavat tapahtumaan näyttelylipun. Luennoille tulee ilmoittautua erikseen ja luennot ovat maksulliset.

Tapahtumaan hyväksytään vain yksi esitys/tutkija. Jos kirjoittajia on useampia, täytyy esityksen olla kaikkien kirjoittajien hyväksymä.

Parhaan posterin palkinto

Tapahtumassa palkitaan Paras posteri. Palkinnon arvo on 500 euroa. Se maksetaan ilmoitetulle tilille tapahtuman jälkeen.

Ilmoittautuminen posterinäyttelyyn

Vuonna 2022 Hammaslääkäripäiville hyväksytään vain digitaalisia postereita. Postereista pyydetään toimittamaan pptx-esitys ilmoittautumislomakkeen liitteenä (max 2 diaa) 16.10. mennessä. Posterin esittäjiä pyydetään olemaan paikalla Järjestötorilla ja Apollonian näyttelyosastolla myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Ilmoitettujen postereiden määrästä riippuen posterit jaetaan aihealueiden perusteella torstain ja perjantain esityksiin.

Hyvä posteri on iskevä, sen sanoma lyhyt ja nopeasti ymmärrettävissä, mutta sisältää kuitenkin riittävästi yksityiskohtaista tietoa asiantuntijoitakin ajatellen.

Ilmoita posterisi näyttelyyn tästä

Suulliset esitykset

Kongressiapurahan suullista esitystä varten saaneita pyydetään myös toimittamaan pptx-esitys (max 2 diaa) 16.10. mennessä Apollonian toimistolle. Esityksiä ei tarvitse esittää suullisesti, mutta esittäjiä pyydetään olemaan paikalla Järjestötorilla ja Apollonian näyttelyosastolla myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Esitysten määrästä riippuen esitykset jaetaan aihealueiden perusteella torstain ja perjantain esityksiin.

Ilmoita suullinen esityksesi näyttelyyn tästä

Sekä posterin esittäjille että suullisen esityksensä tapahtumaan ilmoittaneille lähetetään erilliset ohjeet ilmoittautumisajan päätyttyä. Esitykset tulee toimittaa kuvasuhteessa 16:9 (widescreen).

Ohjeet uutistiivistelmästä

Kirjoittajat tekevät posterinsa keskeisestä sisällöstä ja tuloksista uutistiivistelmän Hammaslääkärilehteen. Tiivistelmä kirjoitetaan suomeksi riippumatta posterin alkuperäiskielestä ja toimitus tarkistaa tekstien kieliasun.
1) pituus noin 1000-1500 merkkiä välilyönteineen
2) ei taulukoita tms.
3) rakenteeltaan vapaamuotoinen (ei strukturoitu)
4) otsikoi lyhyesti ja napakasti

Lisäkysymykset uutistiivistelmästä voi toimittaa osoitteeseen laura.kimari(at)apollonia.fi tai vuokkomaria.nummi(at)apollonia.fi