puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Posterinäyttely

Ilmoittaudu posterinäyttelyyn tästä

Posterinäyttelyssä Apollonian jäsenillä on mahdollisuus esittää tutkimustensa tuloksia postereina. Postereiden tarkoituksena on toimia siltana hammaslääkäritutkijoiden ja -kliinikoiden välillä.

Hammaslääkäripäivillä esitellään tutkimuksia, jotka on aiemmin esitetty tieteellisissä kongresseissa. Lisäksi tapahtumaan voidaan lähettää abstrakteja, jotka esittelevät uutta, aiemmin julkaisematonta tietoa. Hyväksytyt abstraktit luetellaan Hammaslääkäripäivien ohjelmassa. Kirjoittajat tekevät myös suomenkielisen uutistiivistelmän posteristaan Hammaslääkärilehteen.

Esityksen abstraktin tulee olla siinä muodossa, missä se on aiemmin julkaistu ja abstraktin loppuun tulee lisätä täsmälliset tiedot siitä, missä se on aikaisemmin julkaistu. Ilmoitathan ilmoittautumislomakkeella myös yhteystiedot ao. kongressiin.

Tapahtumaan hyväksytään vain yksi esitys/tutkija. Jos kirjoittajia on useampia, täytyy abstraktin olla kaikkien kirjoittajien hyväksymä.

Parhaan posterin palkinto

Tapahtumassa palkitaan Paras posteri. Palkinnon arvo on 500 euroa. Se maksetaan ilmoitetulle tilille tapahtuman jälkeen.

Ilmoittautuminen posterinäyttelyyn

Sitova ilmoittautuminen tulee toimittaa Apolloniaan 18.10.2019 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen ilmoitettuja postereita ei valitettavasti pystytä ottamaan mukaan.

Postereiden esittelyajat

Postereiden esittäjiä pyydetään olemaan paikalla torstaina klo 12.30-13.30 sekä perjantaina klo 15.00-16.00. Paras posteri palkitaan perjantaina klo 15 Järjestötorilla posterialueen vieressä. Apollonian asiantuntijalautakunnan jäseniä on tavattavissa perjantaina posterialueella Parhaan posterin palkitsemistilaisuuden jälkeen.

Ohjeet esitystä varten

Posteritaulun leveys on 97 cm ja korkeus 197 cm ja taustaväri vaalea harmaa. Posteri kiinnitetään tauluun nastoilla tai neuloilla joita esittäjän tulee varata mukaan riittävästi.
1) Otsikko selkeästi ylälaitaan, josta ilmenee työn nimi, tekijöiden nimet sekä laitos, jossa tutkimus on tehty.
2) Sisältö on hyvä jakaa lyhyeen johdantoon, josta käy selkeästi ilmi työn tarkoitus, sekä aineiston ja menetelmien kuvaukseen, tulosten esittelyyn ja päätelmiin. Posterin sisällön tulee olla saman työn kuvausta, jota abstraktissa on esitelty. Posteriin tulee liittää A4-kokoinen kopio lyhennelmästä.
3) Kirjasinkoko on otsikossa vähintään 2,5 cm, tekstissä vähintään 1 cm, jotta posteri olisi luettavissa 2-3 m etäisyydeltä. Konekirjoitettujen A4-arkkien ”liimaaminen” posteriksi ei ole hyväksyttävä tapa.
4) Kuvien, taulukoiden yms. on oltava riittävän kokoisia, yksinkertaisia ja selkeitä. Niissä käytettävän tekstin on oltava myös luettavissa 2-3 m etäisyydeltä. Posterit kiinnitetään tauluihin nastoilla, jotka posterinesittäjän tulee tuoda mukanaan.

Hyvä posteri on iskevä, sen sanoma lyhyt ja nopeasti ymmärrettävissä, mutta sisältää kuitenkin riittävästi yksityiskohtaista tietoa asiantuntijoitakin ajatellen.

Posterialue ja postereiden tuonti

Posteritaulut sijaitsevat Hammaslääkäripäivien näyttelyalueen ja luentosalien välissä Messukeskuksessa. Posterit tulee pystyttää torstaina 7.11.2019 klo 8:00–10:00 välisenä aikana ja poistaa lauantaina 9.11.2019 klo 13:00–14:00 välisenä aikana. Näyttelyalue suljetaan lauantaina klo 14:30, jonka jälkeen postereita ei enää pääse poistamaan. Posterin esittäjä huolehtii posterin esille asettamisesta ja sen poisottamisesta. Jäljelle jääneitä postereita ei toimiteta Apollonian toimistolle.

Ohjeet posteriabstraktista

Esityksen abstraktin tulee olla siinä muodossa, missä se on aiemmin julkaistu ja abstraktin loppuun tulee lisätä täsmälliset tiedot siitä, missä se on aikaisemmin julkaistu.
1) Fontti: Gill Sans MT, fonttikoko 11
2) Kappaleasetukset: tasaa molemmille reunoille, riviväli 0, ennen ja jälkeen välitys 0
3) Sivun asettelu: tavutus päälle, reunukset: kaikille sivuille 2 cm, paitsi oikea reuna 1 cm

Ohjeet uutistiivistelmästä

Kirjoittajat tekevät posterinsa keskeisestä sisällöstä ja tuloksista uutistiivistelmän Hammaslääkärilehteen. Tiivistelmä kirjoitetaan suomeksi riippumatta posterin alkuperäiskielestä ja toimitus tarkistaa tekstien kieliasun.
1) pituus noin 1000-1500 merkkiä välilyönteineen
2) ei taulukoita tms.
3) rakenteeltaan vapaamuotoinen (ei strukturoitu)
4) otsikoi lyhyesti ja napakasti

Lisäkysymykset abstraktista ja uutistiivistelmästä voi toimittaa osoitteeseen toimitus(at)apollonia.fi