puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Torstai 9.11.

Infektiofokustutkimus ja -saneeraus – Milloin poistaa, milloin säästää?

Sali
Äyräpää
Järjestäjä
Apollonia
Kohderyhmä
Hammaslääkärit
Puheenjohtaja
HLT, EHL Jussi Leppilahti

Infektiofokustutkimukseen ja fokussaneeraukseen liittyy usein haastavia päätöksentekotilanteita.

Infektioiden ja infektiofokusten hoito nopeassa aikataulussa ennustettavasti ei ole useinkaan mahdollista ja hoidon kiireellisyys johtaa usein fokushampaiden poistopäätökseen.Hampaan menetykset voivat aiheuttaa merkittävää elämänlaadun alentumista muutoinkin vaikeassa elämäntilanteessa. Mitkä asiat tulisi huomioida infektiofokustutkimusta tehtäessä ja hoitoa suunniteltaessa. Kuinka kuntoutan purentaa fokussaneerauksen jälkeen?

09.00 - 09.05
Avaus
HLT, EHL Jussi Leppilahti
09.05 - 09.45
Parodontiitti infektiofokuksena
Dos.,EHL Hellevi Ruokonen
09.45 - 10.30
Kariologiset infektiofokukset
HLT, EHL Jaana Helenius-Hietala
10.30 - 11.00
Radiologinen Infektiofokustutkimus
HLT, EHL Satu Apajalahti
11.00 - 12.30
Lounastauko
12.30 - 13.15
Suuperäiset yleistyneet infektiot ja etäinfektiot - HUS- hoitopolku infektiofokustutkimuksiin
EL, LT, EHL Hannamari Välimaa
13.15 - 14.00
Kirurgin näkökulmaa fokussaneeraukseen
Dos.,EHL Tero Soukka
14.00 - 14.30
Tauko
14.30 - 15.15
Purennan toiminta fokussaneerauksen jälkeen
Dos., EHL Ritva Näpänkangas
15.15 - 16.00
Välittömät ja välttämättömät proteettiset ratkaisut saneerauksen jälkeen
HLT, EHL Panu Rantonen

Suusyöpä I

Sali
Helminen-Pakkala
Järjestäjä
Apollonia
Kohderyhmä
Hammaslääkärit
Puheenjohtaja
Dos., EHL, LL Johanna Uittamo

Suusyöpään sairastuu Suomessa vuosittain satoja ihmisiä. Useimpien potilaiden kohdalla epäily taudista herää hammaslääkärissä. Tämä kaksipäiväinen sessio on suunnattu jokaiselle hammaslääkärille, olit sitten erikoistumassa, erikoistunut tai yleiskollega. Toisena luentopäivänä käymme läpi tarkemmin suusyövän hoidon vaikutuksia suuhun ja päivän päättää kaksikielinen luento iäkkään suusyöpäpotilaan hoidosta.

09.00 - 10.00
Suusyövän riskitekijät – miten tunnistan riskipotilaan
Dos., EHL, LL Johanna Uittamo
10.00 - 10.30
Tauko
10.30 - 11.30
Premalignit muutokset suun limakalvoilla
HLT, EHL Hanna Laine
11.30 - 12.00
Suun levyepiteelidysplasia
HLL Riikka Ellonen
12.00 - 13.30
Lounastauko
13.30 - 14.30
Suusyöpä kudostasolla ja potilaan ensiarvio
LT, EHL Miika Toivari
14.30 - 15.00
Tauko
15.00 - 16.00
Suusyöpäpotilaan hoitopolku
EL, HLL Antti Pakkanen

TMD-oireet yleissairauksien ja nivelsairauksien yhteydessä

Sali
Pohto
Järjestäjä
Apollonia
Tavoite
Session tavoitteena on perehtyä yleis- ja nivelsairauksiin jotka aiheuttavat oireita kasvojen ja leukojen alueella. Kaikki leukanivelvaivat ja puremalihasoireet eivät aina ole "pelkkää TMD:tä" . On tärkeää että hammaslääkäri osaa huomioida potilasta kokonaisuutena ja osaa tunnistaa myös niitä oireita jotka voivat viitata yleis-tai nivelsairauteen.Sessiossa eri alojen erikoislääkärit luennoivat erikoisalansa sairauksien diagnostiikasta ja nykyaikaisesta hoidosta.
Puheenjohtaja
HLT, EHL Rosita Kantola

Potilaallasi on puremalihas- ja leukaniveloireiden lisäksi myös muita oireita. Osaatko tehdä oikean diagnoosin: onko kyseessä "pelkkä TMD" vai onko taustalla kenties jokin yleis-tai nivelsairaus? Milloin on syytä lähettää potilas erikoislääkärin konsultaatioon?

09.00 - 09.45
TMD:n diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
EHL Laura Nykänen
09.45 - 10.15
Leukanivelen radiologinen diagnostiikka
EHL Heidi Helin
10.15 - 10.45
Tauko
10.45 - 11.45
Nivelsairaudet
LT, Reumatologian erikoisl. Ritva Peltomaa
11.45 - 13.15
Lounastauko
13.15 - 14.30
Fibromyalgia, lihassairaudet ja Ehlers-Danlos oireyhtymä
Prof. Marja Mikkelsson
14.30 - 15.00
Tauko
15.00 - 16.15
Toiminnalliset häiriöt- mitä ne ovat ja mitä hammaslääkärin on huomioitava?
Dos., ylilääkäri Markku Sainio

Lasten ja nuorten ravitsemus

Sali
Koski
Järjestäjä
SHS Kustannus Oy yhteistyössä Denstal Oy:n kanssa
Tavoite
Kurssin tavoite on korostaa lasten ja lapsiperheiden ravitsemuksen vaikutusta lasten kehitykseen ja kasvuun sekä kestävään terveyteen. Kurssi sopii hammashoitotiimeihin kuuluville jäsenille, erikoishammaslääkäreille, hammaslääkäreille, suuhygienisteille ja hammashoitajille, jotka hoitavat lapsia ja nuoria arjessa.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit ja hoitohenkilökunta
Puheenjohtaja
Dos., EHL Merja Laine, Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav

Päivän ohjelma tarjoaa tietoa lasten ja lapsiperheiden ravitsemuksesta ja tämän hetkisistä ravistemussuosituksesta Suomessa painopisteen ollessa lasten ja nuorten ruokailutottumuksissa. Lisäksi käsitellään nuorten syömishäiriötä hammashoidon näkökulmasta sekä D-vitamiinin vaikutuksesta suun hyvinvointiin.

09.15 - 09.25
Aamupäivän avaus
Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav
09.25 - 10.15
Lapsiperheiden ravitsemussuositukset ja lasten ravitsemus Suomessa
Tutkimuspäällikkö, FT, ETM Sari Niinistö
10.15 - 10.45
Tauko
10.45 - 11.30
Nuorten syömishäiriöt
LT, EL, apulaisylilääkäri Svetlana Oshukova
11.30 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 13.05
Iltapäivän avaus
Dos., EHL Merja Laine
13.05 - 13.30
Nuorten syömishäiriöt hammaslääkärin näkökulmasta, HUS-HYKS hoitoketju
HLT, EHL Marjut Sakko
13.30 - 14.30
Poimintoja nykypäivän lasten ja nuorten ruokailutottumuksista hammaslääkärin työtä ajatellen
Ravitsemusterapeutti, TtM Kaisa Seppänen
14.30 - 15.00
Tauko
15.00 - 15.30
D-vitamiinin suuvaikutuksia lapsilla
HLT, EHL Heidi Arponen

Eväitä työhyvinvoinnin edistämiseen

Sali
Paatero
Järjestäjä
Apollonia yhteistyössä Hammaslääkäriliiton ja Diasteeman kanssa
Tavoite
Sessiossa paneudutaan työhyvinvointiin ja hammaslääkäreiden työhyvinvointikyselyn alustaviin tuloksiin.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit
Puheenjohtaja
HLL Anna Chainier, EHL Marko Korhonen, EHL Jenni Peltola

Työhyvinvointi on hyvinvointialueille siirtymisen ja lukuisten muutosten pyörteissä muuttunut yhä haastavammaksi, kuormitusta on paljon. Tule kuulemaan eri viranomaistahojen ajankohtaiset kuulumiset ja erityisesti hammaslääkäreiden työhyvinvointikyselyn alustavat tulokset.

09.00 - 09.30
Hammaslääkäriliiton ajankohtaiset
Toiminnanjohtaja Henna Virtomaa
09.30 - 10.00
STM:n ajankohtaiset
Lääkintöneuvos Merja Auero
10.00 - 10.30
Tauko
10.30 - 11.00
Hammaslääkäreiden työhyvinvointikyselyn alustavat tulokset
Tutkimusprofessori Jari Hakanen
11.00 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 13.30
Hammaslääkäreiden työhyvinvointikyselyn alustavat tulokset
Erikoistutkija Janne Kaltiainen
13.30 - 14.00
THL:n ajankohtaiset
Ylihammaslääkäri, EHL, TtT Ulla Harjunmaa
14.00 - 14.30
Hyvä työpaikka -opas
Ylihammaslääkäri, EHL Johanna Pellinen
14.30 - 15.00
Tauko
15.00 - 16.00
Työhyvinvointijohtamisen haasteet ja mahdollisuudet hyvinvointialueilla
Projektipäällikkö, tutkija Riitta-Liisa Larjovuori

2.vuosikurssin infotilaisuus: Hyvinvointi ja kollegiaalisuus

Sali
101D, Siipi
10.15 - 10.20
Tilaisuuden avaus
Järjestöpäällikkö Ira Peurakoski , Koulutuskoordinaattori Milla Tanskanen
10.20 - 11.15
Opiskelijoiden hyvinvointi
Erikoistutkija Jaakko Koivumäki
11.15 - 11.30
Tauko
11.30 - 11.50
Hyvässä Seurassa. Apollonian puheenvuoro.
11.50 - 12.30
Vertaispuheenvuoroja. Kokemuksia opiskelujen vaiheista ja valmistautuminen kliinisen vaiheen opintoihin.

Eettinen seminaari: Häiriökysynnästä vaikuttavaan hoitosuhteeseen

Sali
101C, Siipi
Järjestäjä
Kristillinen Hs
Puheenjohtaja
EHL Salla Salmenkivi

Kehitysjohtaja, Vuoden Isä 2019 Hermanni Hyytiälän puheenvuorossa käsitellään sitä, kuinka viimeisen parin vuoden aikana palveluorganisaatioiden yhteydessä on alettu puhumaan häiriökysynnän ilmiöstä. Tässä puheenvuorossa kerrotaan mitä häiriökysyntä on, mistä se johtuu ja miten sitä voidaan vähentää. Valmistaudu oman ajattelun lempeään ravisteluun! Hermanni on systeemiajattelun huippuasiantuntija ja johdon neuvonantaja, joka tekee keynote-puheenvuoroja ja tekoälyn avulla näkymättömiä asioita näkyväksi johdolle. Hän on erikoistunut organisaatioiden kyvykkyyden parantamiseen auttamalla päättäjiä tekemään parempia asioita, ei vain vanhoja asioita paremmin. Hermanni on vuosia työskennellyt kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettujen nykyaikaisen johtamisen ja organisaatiokehittämisen asiantuntijoiden parissa. Hän on Olli-Pekka Heinosen kanssa myös ainoa suomalainen vaikuttaja, joka on kirjoittanut artikkelin maailman talousfoorumin sivustolle. Hermannin sanoin: “Maailman muuttuminen ja monimutkaisuus eivät ole suurin haasteemme. Suurin haasteemme on, jos kohtaamme tällaisen maailman vanhentuneilla hahmotustavoilla.”

Prof. Pekka Louhialan puheenvuorossa käsitellään sitä, miten hyvää ja pitkäaikaista hoitosuhdetta on ennenkin arvostettu, mutta vasta viime vuosina se on ilmestynyt tutkimuksen agendalle. Monipuolinen tutkimustieto osoittaa hoitosuhteen hyödyt.

HLT, EHL Nora Hiivalan puheenvuorossa käsitellään sitä, miten tavoitteena arkivaikuttavuuden lääketieteellä on tuottaa mahdollisimman paljon terveyttä niin, että potilaiden kokemat haitat ovat mahdollisimman vähäisiä ja yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina. Arkivaikuttavuuden kehittämiseksi tarvitaan hyvää kliinistä osaamista, ajantasaisen tieteellisen näytön hyödyntämistä, jatkuvaa suoriutumisen dokumentointia sekä hoitoyksiköiden välistä vertaiskehittämistä. Myös potilaan kannalta tärkeät tulosmittarit tulee sisällyttää arviointiin.

13.00 - 13.45
Häiriökysyntä- organisaatiolähtöisten toimintamallien kallis hinta
Vuoden Isä 2019, kehitysjohtaja Hermanni Hyytiälä
13.45 - 14.30
Hoitosuhteen puolustuspuhe.
Prof. Pekka Louhiala
14.30 - 15.00
Tauko
15.00 - 15.45
Mitä tiedetään suun terveydenhuollon arkivaikuttavuudesta?
HLT, EHL Nora Hiivala

5.vuosikurssin infotilaisuus: Tavoitteellinen jatkokouluttautuminen

Sali
101D, Siipi
13.30 - 13.35
Tilaisuuden avaus
13.35 - 14.05
Hammaslääkärien työmarkkinat
14.05 - 14.30
Hammaslääkärin ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen – Erikoistumisopinnot
14.30 - 14.50
Tauko
14.50 - 15.20
Hammaslääkäriliiton puheenvuoro
15.20 - 16.15
Erikoistuvat lavalla

Hammaslääkäripäivien avajaiset

Sali
Äyräpää ja Cafe 3
16.30 - 17.30
Avajaisohjelma
17.30 - 18.30
Kuohuviiniä ja musiikkia: Rait Karm trio