puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Torstai 10.11.

Vaikuttavaa hoitoa I: Vaikuttavaa hyvinvointia

Sali
Äyräpää
Järjestäjä
Apollonia
Puheenjohtaja
EHL Marko Korhonen, Dos., EHL Johanna Tanner
09.05 - 10.00
Arkivaikuttavuuden edistäminen terveydenhuollossa
Prof., LKT, vieraileva tutkija Antti Malmivaara
10.00 - 11.00
Vaikuttavuus sote-palveluissa – potilaiden terveyshyödyksi
Apulaisprof. Paulus Torkki
11.00 - 12.30
Lounastauko
12.30 - 13.15
Paljon palveluja tarvitsevat potilaat keskiöön
Prof. Johanna Lammintakanen
13.15 - 14.00
Miltä hoidonvaikuttavuus suun terveydenhuollossa näyttää – mitä tutkimus kertoo?
HLT, evahl Eero Raittio , Prof. Liisa Suominen
14.00 - 14.45
Tauko
14.45 - 15.15
Kansallinen suun ja hampaiden hoidon laaturekisteri
EHL, TtT Ulla Harjunmaa
15.15 - 15.45
Laatu- ja vaikuttavuusmittaristo suun terveydenhuollossa
Senioriasiantuntija Lari Koukkula

Hammaslääkäripäivien avajaiset

Sali
Äyräpää
Järjestäjä
Apollonia
Puheenjohtaja
Professori Leo Tjäderhane

Avajaisten jälkeen kuohuviinitilaisuus ja musiikkia. Tervetuloa!

16.30 - 16.40
Tilaisuuden avaus
Apollonian puheenjohtaja, prof. Leo Tjäderhane
16.40 - 16.50
Valtiovallan tervehdys
Kansanedustaja Aki Lindén
16.50 - 17.00
Hammaslääkäriliiton tervehdys, Vuoden esihenkilö -kunniamaininta
Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja Pia Helander
17.00 - 17.05
Hammaslääkärilehden kirjoituspalkinto
Päätoimittaja Heli Mikkola , Hammaslääkärilehden tieteellinen päätoimittaja Mataleena Parikka , Apollonian puheenjohtaja, prof. Leo Tjäderhane
17.05 - 17.10
Vuoden opiskelijat, Koulutustoimikunnan jäsenet ja yhteistyötahojen edustajat
Koulutustoimikunnan puheenjohtaja Anu Kiukkonen
17.10 - 17.30
Apollonia -palkinnon jako ja palkinnon saajan luento

Sairas lapsi – mitä hammaslääkärin pitäisi tietää?

Sali
Helminen-Pakkala
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus Oy yhteistyössä Denstalin kanssa
Puheenjohtaja
Dos., EHL Battsetseg Tseveenjav

Lasten ja nuorten kehitys pitkäaikaissairauden kanssa on monesti vaativampaa niin psyykkiseltä, fyysiseltä kuin sosiaaliseltakin kannalta. Hammashoidossa pyritään tukemaan lasta ja nuorta saavuttamaan paras mahdollinen elämänlaatu ja suun terveyttä pitkäaikaissairaudesta huolimatta. Tämä sessio parantaa lapsia hoitavien hammaslääkäreiden valmiuksia arvioida, miten lasten sairaudet ja lääkkeet voivat vaikuttaa suun terveyteen ja hampaiden omahoitoon. Lisäksi sessiossa käsitellään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä hoidonporrastusta lasten hoidon osalta.

09.00 - 09.30
Pitkäaikaissairas lapsi hammaslääkärin vastaanotolla. Mitä perusterveydenhuollossa tulisi ottaa huomioon?
HLT, EHL Päivi Rajavaara
09.30 - 10.15
Lasten geneettiset sairaudet hammaslääkärin näkökulmasta
Dos., LT, EL Elisa Rahikkala
10.15 - 10.45
Tauko
10.45 - 11.30
Lasten astma
Ylilääkäri, prof. Mika Mäkelä
11.30 - 12.00
Veri- ja syöpäsairaus lapsella
Lastentautien prof., lasten veritautilääkäri Kirsi Jahnukainen
12.00 - 13.30
Lounastauko
13.30 - 14.15
Lasten neurologiset sairaudet
Apulaisylilääkäri, LT, EL Tuuli Immonen
14.15 - 15.00
Lasten tyypin 1 diabetes
LT, EL, lanstenendokrinologi Anna-Kaisa Tuomaala
15.00 - 15.30
Tauko
15.30 - 16.15
Lasten tulehdukselliset suolistosairaudet
Lastentautiopin prof., ylilääkäri Kaija-Leena Kolho

Hyvinvointialueet - Nyt

Sali
Pohto
Järjestäjä
Apollonia yhteistyössä Suomen hammaslääkäriliiton ja Diasteeman kanssa
Puheenjohtaja
HLL Anna Chainier, EHL Marko Korhonen, EHL Jenni Peltola

Hyvinvointialueet tulevat, h-hetki lähestyy kiivaasti ja käytännön järjestelyjä on tehty kovalla tohinalla ympäri maata. Päivän aikana kuulemme eri viranomaistahojen näkökulmat hyvinvointialueisiin ja muihin ajankohtaisiin asioihin. Lisäksi saamme kuulla kokemuksia jo käynnistyneeltä hyvinvointialueelta ja asiantuntijapuheenvuoron ikäihmisten palveluista.

09.00 - 09.30
STM:n ajankohtaiset
Lääkintöneuvos Merja Auero
09.30 - 10.00
THL:n ajankohtaiset
EHL, TtT, ylihammaslääkäri Ulla Harjunmaa
10.00 - 10.30
Tauko
10.30 - 11.15
Kokemuksia ja yhteistyömalleja jo käynnistyneeltä hyvinvointialueelta
Johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa
11.15 - 12.45
Lounastauko
12.45 - 13.15
Kuntaliiton ajankohtaiset
Sote-muutosjohtaja Tarja Myllärinen
13.15 - 13.45
Omavalvonta ja viranomaisvalvonta hyvinvointialueilla
HLT, EHL, yksikön päällikkö Anne Hiiri
13.45 - 14.15
Hammaslääkäriliiton ajankohtaiset
Toiminnanjohtaja Henna Virtomaa
14.15 - 14.45
Tauko
14.45 - 15.15
Näkökulma yksityissektorilta yhteistyöstä hyvinvointialueiden kanssa
Liiketoimintajohtaja, HLL Tuomas Polttila
15.15 - 16.00
Tavoitteena selkeä polku iäkkäälle potilaalle suun terveydenhuoltoon - mahdollisuuksia ja haasteita
Hammaslääkäri Tuire Kaitila-Tarvainen
16.00 - 16.30
Henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat hyvinvointialueilla
Neuvottelupäällikkö Lotta Lax , Neuvottelupäällikkö, VT Henrika Nybondas-Kangas

Työkaluja diagnoosin ja hoidon tueksi

Sali
Koski
Järjestäjä
Apollonia
Puheenjohtaja
Dos., EHL Merja Laine, HLT, EHL Jussi Leppilahti

Kun kaikki hoitoon vaikuttavat tekijät otetaan huomioon, hoidon laatu ja ennustettavuus paranee. Numeeristen indeksien käyttö tukee diagnoosia, hoitopäätöksen tekoa ja hoidon seurantaa. Erilaista mittareista ja indekseistä ei pulaa ole ja tuttujen lisäksi mukaan on tullut uusia. Tunnetko alla olevat diagnoosin ja hoidon apuneuvot? • BEWE (Basic Erosive Wear Examination) – arvioi eroosion vaikeuden astetta • DPI (The Dental Practicality Index)- arvioi hampaan hoidettavuutta • Parodontiitin uusi tapaus-luokitus (EFP/AAP 2018; parodontiitin vaiheen ja riskiluokan määritys) • ICDAS (International Caries Detection and Assessment System)- kariesvaurioiden luokittelujärjestelmä • IDRA (The Implant Disease Risk Assessment)- arvioi potilaan riskiä saada peri-implantiitti Mittareita käydään läpi potilastapausten avulla. Päivän päätteeksi lyhyt tietovisa. Voit testata osaamistasi ja samalla myös oppia!

09.15 - 10.15
Parodontiitin diagnoosi ja hoito uuden tautiluokituksen mukaan
Dos, HLT, EHL Mervi Gürsoy
10.15 - 10.45
Tauko
10.45 - 11.30
IDRA-työkalun käyttö implanttipotilaan hoidon suunnittelun apuna
EHL Heidi Leminen
11.30 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 13.45
ICDAS-kariesvaurioiden luokittelujärjestelmä hoitotoimenpiteiden suunnittelun avuksi
HLT, EHL Ulla Palotie
13.45 - 14.30
The Dental Practicality Index (DPI)- uusi indeksi hoidontarpeen arvioinnin ja hoitosuunnitelman teon avuksi
HLT, EHL Päivi Siukosaari
14.30 - 14.45
Tauko
14.45 - 15.30
BEWE-luokituksen avulla yhdenmukaistetaan eroosion kirjaamista
Johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa
15.30 - 16.00
Paneeli ja tietovisa päivän oppimisesta

Iäkkäiden sairauksien koko kirjo

Sali
Paatero
Järjestäjä
Apollonia
Puheenjohtaja
HLL Eveliina Tuuliainen

Ikääntyneiden hammashoidossa ja hoidon suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota potilaan kehon ja mielen toimintakykyyn. Tule kuulemaan ajankohtainen luentokokonaisuus iäkkään toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä tueksi suun terveyden kokonaisvaltaiseen edistämistyöhön.

09.30 - 10.15
Iäkkäiden sairauksien koko kirjo – johdatus aiheeseen
Prof., ylilääkäri Esa Jämsen
10.15 - 11.00
Mikä sekoittaa pään ja vie jalat alta – infektiot iäkkäillä
Prof. Sirpa Hartikainen
11.00 - 11.30
Tauko
11.30 - 12.15
Mikä heittää ja keinuttaa - iäkkään huimaus
LT, erikoisl. Riina Niemensivu
12.15 - 14.00
Lounastauko
14.00 - 14.45
Kun hengästyttää ja yskittää
LT, erikoisl. Eeva-Maija Nieminen
14.45 - 15.30
Mielen vai muistin sairaus
LT., erikoislääk. Eeva Hölttä

2.vuosikurssin opiskelijatilaisuus

Sali
Tammisalo
10.15 - 10.20
Tilaisuuden avaus
Järjestöpäällikkö Ira Peurakoski , Koulutuskoordinaattori Milla Tanskanen
10.20 - 10.55
Opiskelijoiden hyvinvointikyselyn tuloksia
Erikoistutkija Jaakko Koivumäki
10.55 - 11.15
Hammaslääkäriliiton puheenvuoro
Asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri
11.15 - 11.30
Tauko
11.30 - 11.50
Apollonian puheenvuoro
Apollonian koulutustoimikunnan puheenjohtaja Anu Kiukkonen , Apollonian hallituksen puheenjohtaja Leo Tjäderhane
11.50 - 12.30
Vertaispuheenvuorot: Kokemuksia opiskelujen vaiheista ja valmistautuminen kliinisen vaiheen opintoihin
Puheenjohtaja Verneri Korkee , Puheenjohtaja Simeoni Yli-Urpo

5.vuosikurssin tilaisuus

Sali
Tammisalo
13.30 - 13.35
Tilaisuuden avaus
Järjestöpäällikkö Ira Peurakoski , Koulutuskoordinaattori Milla Tanskanen
13.35 - 14.20
Kokemuksia hammaslääkärin uran alkuvaiheilta
HLL, tutkijakoululainen Outi Kokkola , Sairaalahammaslääkäri, kliininen opettaja Siiri Savolainen
14.20 - 14.40
Hammaslääkärin ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, Vuolearning / verkkokurssit ja Apollonian koulutustarjonta nuorille hammaslääkäreille
Apollonian koulutustoimikunnan puheenjohtaja Anu Kiukkonen
14.40 - 15.00
Tauko
15.00 - 15.20
Hammaslääkäriliiton jäsenyyden merkitys nuoren hammaslääkärin kannalta
Asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri
15.20 - 16.15
Nuoret hammaslääkärit työmarkkinoilla
Erikoistutkija Jaakko Koivumäki