puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Torstai 7.11.

Materiaalisessio

Sali
Äyräpää
Järjestäjä
Apollonia
Kohderyhmä
Hammaslääkärit, erikoishammaslääkärit
Erikoisala
Kariologia
Puheenjohtaja
EHL Antti Niskanen

Paikkaushoidon materiaaleja ja välineitä on nykyisin valtavasti. Miten osaan valita niistä laadukkaat tuotteet vastaanotolleni? Aamupäivän luennoilla syvennytään hyvään paikkaushoitoon. Onko täytteen muotoilulla väliä? Onko sama, millaisella valokovettajalla kovetan ja miten kovetan? Onko muovilla ja sidosaineilla väliä? Mitä materiaalia käytän missäkin tilanteessa? Mm. näihin kysymyksiin luennolla saa vastauksia. Iltapäivän luennoilla keskitytään juurentäyttö menetelmiin ja -materiaaleihin sekä koneellisen juurenhoidon välineisiin. Materiaalisessio päätetään luentoon alkavien kariesvaurioiden pysäytyshoidosta ja siihen käytettävistä materiaaleista.

09.00 - 10.15
Paikkaushoidon karikot
Prof. Leo Tjäderhane
10.15 - 10.45
Tauko
10.45 - 12.00
Paikkaushoidon karikot
Prof. Leo Tjäderhane
12.00 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 14.00
Millainen on hyvä juurentäyttömateriaali ja -menetelmä?
EHL Jussi Furuholm
14.00 - 14.45
Tauko
14.45 - 15.45
Koneelliset juurenhoitovälineet
EHL Hanna Poulsen
15.45 - 16.30
Alkavien kariesvaurioiden pysäytyshoito - menetelmät ja materiaalit
Prof. Vuokko Anttonen

Hammaslääkäriliitto mukana työn murroksessa

Sali
Helminen-Pakkala
Järjestäjä
Hammaslääkäriliitto
Tavoite
Osallistujat saavat ajantasaisen tiedon suun terveydenhuollon valtakunnallisesta tilanteesta, hammaslääkärien työhyvinvoinnista sekä siitä, miten Hammaslääkäriliitto tukee ammattikuntaa työn murroksessa.
Kohderyhmä
Kaikki hammaslääkärit. HUOM! Luentosessio on avoin kaikille tapahtumakävijöille.
Erikoisala
Terveydenhuolto
Puheenjohtaja
Asiantuntijahammaslääkäri, HLT Nora Savanheimo

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan hammaslääkärin työhön liittyvistä muutoksista, miten hammaslääkärit työssään voivat, sekä miten Hammaslääkäriliitto tukee ammattikuntaa työn murroksessa.

09.15 - 09.45
Ajankohtaisterveiset valtioneuvostosta
Lääkintöneuvos, EHL, eMBA Merja Auero
09.45 - 10.30
Hammaslääkärien työhyvinvointi – Tuloksia vuoden 2019 kyselystä ja muutokset 2000-luvulla
Tutkija, VTT Janne Kaltiainen
10.30 - 11.10
Hammaslääkäriliiton ajankohtaiskatsaus – liitto tukena työn murroksessa
Toiminnanjohtaja, HLT, EHL Matti Pöyry
11.10 - 11.30
Ajankohtainen työmarkkinatilanne
Neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen
11.30 - 11.45
Keskustelua

Puoli päivää purennasta

Sali
Helminen-Pakkala
Järjestäjä
Apollonia
Erikoisala
Purentafysiologia, Protetiikka
Puheenjohtaja
Dos., EHL Ritva Näpänkangas

Hyvä purenta on olennaisen tärkeää kaikessa hammashoidossa. Mikä on hyvä purenta? Miten voin kuntouttaa purentaa? Tule oppimaan puoli päivää purennasta!

13.30 - 14.00
Mikä on hyvä purenta?
HLL, erikoistuva hammaslääkäri Iiro Linko
14.00 - 14.45
Purennan hionta - milloin ja miten
HLT, EHL, FM Antti Kämppi
14.45 - 15.15
Tauko
15.15 - 16.00
Kruunutanko purennan vuoksi - restoratiivinen hoito
EHL Ilkka Halunen
16.00 - 16.30
Oikomishoidon mahdollisuudet
EHL Minna Kämäräinen

Iäkkäiden suun hoidossa riittää haasteita

Sali
Pohto
Järjestäjä
Apollonia
Tavoite
Syventää kaikkien hammmaslääkärin osaamista iäkkäiden potilaiden kohtaamisessa ja hoidossa.
Kohderyhmä
Kaikki hammaslääkärit
Puheenjohtaja
Hammaslääkäri Kaija Komulainen

Luentojen tarkoituksena on syventää hammaslääkäreiden osaamista yhä iäkkäämpien potilaidemme kohtaamisessa ja hoidossa. Esillä on itsemääräämisoikeus, erityisesti silloin, iäkkään oma päätöksentekokyky alkaa heikentyä. Kuulemme myös yleisesti iäkkäiden hoidon erityiskysymyksistä, mutta erityisesti muistisairaiden hoidon osalta sekä iäkkään nielemisen häiriöistä. Lisäksi luennoilla kuullaan hoitoratkaisuista, joilla pyritään välttämään hankaluuksia suun hoidossa heikkokuntoisella iäkkäillä sekä ikääntyneen toimenpidekelpoisuuden arvioinnista.

09.00 - 09.45
Itsemääräämisoikeus lainsäädännössä ja oikeudellisena periaatteena
Dosentti, OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinonen
09.45 - 10.30
Iäkkäät ja muistisairaat potilaat: suun hoito
LT, geriatrian erikoislääkäri Lauri Seinelä
10.30 - 11.00
Tauko
11.00 - 11.45
Muistisairaan kohtaaminen
Muistiliiton asiantuntija Anita Pohjanvuori
11.45 - 12.00
Keskustelu
12.00 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 13.45
Iäkkään nielemisvaikeudet
Puheterapeutti Peppi Haapala
13.45 - 14.30
Vanhuuteen voidaan varautua
EHL, LL Tanja Ketola-Kinnula
14.30 - 15.00
Tauko
15.00 - 15.45
Toimenpidekelpoisuus, kuka tekee ja minkälaisissa olosuhteissa?
EHL, LL Tanja Ketola-Kinnula
15.45 - 16.00
Keskustelua

Päivä endodontiaa

Sali
Koski
Järjestäjä
Apollonia yhteistyössä OSF:n kanssa
Kohderyhmä
Asiasta kiinnostuneet yleis- ja erikoishammaslääkärit
Puheenjohtaja
HLT, EHL Lisa Grönroos, Dos., EHL Merja Laine

Juurihoito on ensisijainen hoitomuoto hampaan tulehduksen hoidossa. Aina tavanomaisella juurihoidolla tai uusintajuurihoidolla ei saada toivottua tulosta, jolloin yhdeksi hoitovaihtoehdoksi jää apikaalikirurgia. Päivä alkaa paneutumalla apikaalikirurgian indikaatioihin ja hoitotuloksiin. Aamupäivä jatkuu puheenvuorolla hyvästä endokuvantamisesta. Iltapäivällä on luento pulpiitin ja apikaaliparodontiitin diagnostiikasta ja akuutin hammassäryn hoidosta. Päivän päättää luento juurihoidetun hampaan selviytymisestä (tooth survival).

09.30 - 10.15
Apical Surgery I - Assessment and Indications
Prof. Thomas von Arx
10.15 - 11.00
Apical Surgery II - Outcomes and Future
Prof. Thomas von Arx
11.00 - 11.30
Tauko
11.30 - 12.30
Hyvä endokuvantaminen- endodontin ja radiologin näkökulma
HLT, EHL Päivi Siukosaari , HLT, EHL Satu Apajalahti
12.30 - 14.15
Lounastauko
14.15 - 15.00
Akutbehandling vid tandvärk (OSF rf)
Dos., EHL Helena Fransson
15.00 - 15.30
Tauko
15.30 - 16.15
Survival of endodontically treated teeth (OSF rf)
Dos., EHL Helena Fransson

Laboratoriotutkimukset hammaslääketieteessä

Sali
Paatero
Järjestäjä
Apollonia
Tavoite
Session tarkoituksena on luoda katsaus, mitä on laboratoriolääketiede ja mihin hammaslääkäri tarvitsee laboratoriotutkimuksia potilaitaan hoitaessa ja mitä nämä ohjaavat diagnoosia ja hoitoa.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit
Erikoisala
Suupatologia, Suulääketiede
Puheenjohtaja
HLT, LL Johanna Uittamo, Dos, EHL Jaana Rautava

Session tarkoituksena on luoda katsaus, mitä on laboratoriolääketiede ja mihin hammaslääkäri tarvitsee laboratoriotutkimuksia potilaitaan hoitaessa. Jokaisen laboratoriotutkimuksen tulisi perustua kysymykseen ja sen antaman vastauksen tulisi ohjata potilaan hoitoa. Sessiossa käsittellään oleellisimmat potilaskokonaisuukset hammaslääkärin kannalta ja potilasryhmien tarvitsemat laboratoriotutkimukset hammaslääkärin diagnosoinnissa ja hoidossa.

09.00 - 09.45
Mihin Hammaslääkäri tarvitsee laboratoriotutkimuksia?
HLT, LL, Suu- ja leukakirur. erikoistuva lääk. Johanna Uittamo
09.45 - 10.30
Diabeteksen laboratoriotutkimukset
Prof. Risto Kaaja
10.30 - 11.00
Tauko
11.00 - 11.45
Vuotopotilaan laboratoriotutkimukset
HLL, evahl Mikko Saloniemi
11.45 - 12.30
Suolistosairaudet ja niiden laboratoriotutkimukset
LKT, EL Pauliina Molander
12.30 - 13.30
Lounastauko
13.30 - 14.15
Infektion ja immuunisuppressiivisten potilaiden laboratoriotutkimukset
LT, EL Hanna Jarva
14.15 - 14.45
Tauko
14.45 - 15.30
Ihon ja limakalvojen sairauksien laboratoriotutkimukset
LT, EL Niina Hieta
15.30 - 16.15
Lasten laboratoriotutkimukset
Dos.,lastentautien el. Samuli Rautava

Ortodontin digitaalinen vastaanotto

Sali
Tammisalo
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus
Tavoite
Luentopäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta digitalisaation mahdollisuuksista ortodontin vastaanotolla sekä haasteista, joita vastaanoton digitalisoimiseen voi liittyä.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit ja suuhygienistit, jotka työskentelevät ortodonttisessa hoitotiimissä sekä ortodontian erikoishammaslääkärit.
Erikoisala
Ortodontia
Puheenjohtaja
HLT, EHL Anu Kiukkonen

Luentopäivässä kerrotaan digitaalisista laitteista ja työvälineistä, joita voidaan hyödyntää päivittäisessä ortodontin vastaanottotyössä.

09.00 - 10.00
My Orthodontic Digital Journey
Dr. Karin Binner Becktor
10.00 - 10.30
Tauko
10.30 - 11.30
Digital technologies for indirect bonding and aligners Integration with solution providers and laboratories Implementing and using a 3D printer in the orthodontic office GDPR and the Digital Office
Dr. Karin Binner Becktor
11.30 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 13.30
Ortodontian digitalisaatio
HLL, erikoistuva hml (ortodontia) Laura Kaprio
13.30 - 14.00
Kokemuksia CAD/CAM suunnittelusta oikomishoidoissa
HLT, EHL Kari Rantavuori
14.00 - 14.30
Kokemuksia ortodonttisen terveyskeskusvastaanoton muuttamisesta digitaaliseksi
EHL Rekina Karhulahti
14.30 - 15.00
Tauko
15.00 - 15.30
Irtokojeiden käyttöajan seuranta RFID-sirun avulla
HLT, EHL Heidi Arponen
15.30 - 16.00
Digitaalinen ortodonttinen hammaslaboratorio
Erikoishammasteknikko Mikko Poranen
16.00 - 16.30
Paneelikeskustelu