puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Perjantai 8.11.

Asiaa hampaiston infektiofokuksista

Sali
Äyräpää
Järjestäjä
Apollonia
Tavoite
Luentokokonaisuuden tavoitteena on ohjata osallistujaa ymmärtämään hampaiston infektiofokusten hoitamisen tausta (indikaatiot), tunnistaa indikaatiopotilaiden erityispiirteet, kerrata mahdolliset infektiofokukset, auttaa päivittäisessä diagnostiikassa ja hoidon turvallisessa toteuttamisessa. Lisäksi potilastapauksien muodossa pyritään antamaan käytännön esimerkkejä asianmukaisia hoitoratkaisuja varten.
Kohderyhmä
Perusterveydenhuollon hammaslääkärit
Puheenjohtaja
HLT, EHL Jarno Savolainen, HLT, LL Johanna Uittamo

Hampaiston infektiofokuksien kartoitus ja hoito

09.00 - 09.30
Hampaiston infektiofokukset? Mitä ne ovat ja onko niillä merkitystä?
HLT, LL, Suu- ja leukakirur. erikoistuva lääkäri Johanna Uittamo
09.30 - 10.15
Hampaiston infektiofokukset infektiolääkärin näkökulmasta
Dos., infektiolääkäri Timo Hautala
10.15 - 10.45
Tauko
10.45 - 11.15
Infektiofokusdiagnostiikka radiologin silmin
Dos., EHL Anni Suomalainen
11.15 - 12.00
Hampaiston infektiofokus parodontologin silmin
EHL Karita Nylund
12.00 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 13.45
Hampaiston infektiofokus endodontin silmin
EHL Jaana Helenius-Hietala
13.45 - 14.30
Hampaiston infektiofokus kirurgin silmin
HLL, suu- ja leukakir.erikoistuva hml Aleksi Haapanen
14.30 - 15.30
Paneelikeskustelu
Dos., EHL Anni Suomalainen , HLT, EHL Karita Nylund , HLL, erikoistuva hml Aleksi Haapanen , EHL Jaana Helenius-Hietala

Mistä apua hammashoitopelkoiselle?

Sali
Helminen-Pakkala
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus
Kohderyhmä
Erikoishammaslääkärit ja pelkopotilaiden kanssa työskentelevät hammashoitajat ja suuhygienistit
Erikoisala
psykologia, Lasten hammashoito
Puheenjohtaja
EHL Marko Korhonen, HLT, EHL Päivi Rajavaara

Hammashoitoa pelkääviä potilaita, lapsia tai aikuisia, hoitaa lähes jokainen hammaslääkäri. Nyt on aika päivittää tiedot pelkopotilaiden hoitokäytännöistä. Tule kuuntelemaan uusimmista pelkotutkimuksista ja saamaan käytännön vinkkejä pelkopotilaiden hoitoon meillä ja muualla.

09.00 - 09.45
Mitä uutta tiedetään suomalaisen hammashoitopelosta ja sen hoidosta?
Professori Satu Lahti
09.45 - 10.15
Tauko
10.15 - 11.00
Miten tunnistan ja hoidan pelkäävää?
Professori Vuokko Anttonen
11.00 - 11.45
Mielikuvia ja kielikuvia sedaation tukena
EHL Taina Kankaala
11.45 - 13.15
Lounastauko
13.15 - 14.15
Dental anxiety: etiology, manifestations, consequences
Professor Magnus Hakeberg
14.15 - 14.45
Tauko
14.45 - 15.30
Psychological treatment of adults with severe dental anxiety
Professor Ulla Wide
15.30 - 16.15
Swedish experiences of guidelines for treatment of patients with dental anxiety
Professor Magnus Hakeberg

Parodontologisen potilaan tutkiminen - Kliinisestä tutkimuksesta diagnoosiin

Sali
Pohto
Järjestäjä
Apollonia
Tavoite
Osata tehdä riittävän kattava tutkimus oikean diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekemiseksi.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit
Erikoisala
Parodontologia
Puheenjohtaja
EHL Antti Niskanen

Luennolla käydään läpi parodontiumin kliininen tutkiminen, millaisia testejä ja/tai lisätutkimuksia mahdollisesti tarvitaan diagnoosin ja hoitosuunnitelman tekemiseen. Lisäksi puhutaan parodontiumin ja peri-implanttitilan sairauksien sekä kunnon uudesta luokittelusta(2017 World Workshop).

09.00 - 09.45
Parodontologisen potilaan kliininen tutkiminen ja sen kirjaaminen
HLT, EHL Tuomas Saxlin
09.45 - 10.30
Purennan tutkiminen ja arviointi osana parodontologista tutkimusta
EHL Hilkka Pernu
10.30 - 11.15
Radiologiset tutkimukset osana parodontologista tutkimusta
HLT, EHL Soili Kallio-Pulkkinen
11.15 - 12.45
Lounastauko
12.45 - 13.30
Mikrobiologiset tutkimukset ja niiden tulkinta
Professori, EHL Eija Könönen
13.30 - 14.00
Tauko
14.00 - 14.45
Periosafe- ja implant safe testit ja niiden tulkinta
HLL Jussi Leppilahti
14.45 - 15.30
Mitä uutta parodontaalisairauksien ja -tilojen diagnostiikassa ja luokittelussa (2017 World Workshop)?
EHL Hilkka Pernu

Oikojahammaslääkärin 3D-dokumentaatio

Sali
Koski
Järjestäjä
Apollonia
Erikoisala
Ortodontia
Puheenjohtaja
HLT, EHL Anu Kiukkonen

Luennoissa esitellään uusia digitaalisia menetelmiä, joita käytetään tutkimuksessa, mutta myös kliinisessä työssä. Lisäksi esitellään kaupallisesti saatavia digitaalisia kuvausvälineitä ja dokumenttien säilyttämistä, tulkintaa ja mittaamista.

09.00 - 10.30
Kipsimallien ja jäljennösten skannaaminen ja suuskannerin käyttö
Dos., EHL Tuomo Heikkinen
10.30 - 11.00
Tauko
11.00 - 12.00
Kasvojen 3D-skannaus, 4D-liikkeen mallinnus, esimerkkitapauksia
Dos., EHL Virpi Harila
12.00 - 13.15
Lounastauko
13.15 - 14.00
Kasvomuutosten analysointi, 3D-analysointiohjelmien käyttö
FT Ville Vuollo

The Journey to Whole Mouth Health

Sali
Koski
Järjestäjä
Apollonia ja SHS Kustannus yhteistyössä Colgaten kanssa
Tavoite
The lecture will highlight the public health significance of oral diseases, importance of tackling the social and commercial determinants and requirements for enhancing prevention within clinical settings. Understanding oral health & the role of the oral microbiome. The lecture will explore one of the key factor of oral health, the oral microbiome, in light of the recent discoveries and theories. Innovating for Everyday Prevention. The journey of revealing the next generation of every day prevention for Oral Health and the role of oral care technologies in achieving Whole Mouth Health.
Kohderyhmä
Hammaslääkärit ja muu hoitohenkilökunta. HUOM! Luentosessio on avoin kaikille tapahtumakävijöille.
Erikoisala
Ortodontia, Terveydenhuolto, Suugeriatria, psykologia, Suulääketiede, Lasten hammashoito, Parodontologia, Kariologia
Puheenjohtaja
EHL Marko Korhonen, Professional Liaison Manager Päivi Väisänen

Luennoitsijoina prof. Richard Watt, prof. Phil Marsh ja dr. Emanuele Cotroneo.

14.15 - 15.00
Future of prevention: A public health view
Prof. Richard Watt
15.00 - 15.05
Discussion
15.05 - 15.50
Understanding oral health & the role of the oral microbiome
Prof. Phil Marsh
15.50 - 15.55
Discussion
15.55 - 16.40
Innovating for Everyday Prevention
Dr. Emanuele Cotroneo
16.40 - 16.45
Discussion

Tarkkuus ja laatu protetiikassa. Mihin niitä tarvitaan?

Sali
Paatero
Järjestäjä
Apollonia, SHS Kustannus Oy ja Suomen Hammasteknikkoseura
Kohderyhmä
Hammaslääkärit, erikoishammaslääkärit, hammasteknikot ja erikoishammasteknikot.
Erikoisala
Protetiikka
Puheenjohtaja
EHL Eine Westman, Puheenjohtaja Ilkka Tuominen

Mitkä tekijät vaikuttavat protetiikan onnistumiseen ja pitkäikäisyyteen? Muuttuuko tekeminen uusien materiaalien ja tekniikoiden myötä? Saumat - onko niillä väliä? Hammaslääkäriseura Apollonian, SHS Kustannus Oy:n ja Hammasteknikkoseuran yhteissessiossa pureudutaan pintaa syvemmälle materiaalien ja menetelmien maailmaan. Oletko ajan tasalla?

09.00 - 09.05
Päivän avaus.
EHL Eine Westman , HTM Ilkka Tuominen
09.05 - 09.55
Kiinteän protetiikan valmistusmenetelmät ja materiaalit tutkimuksen valossa. Hiontojen merkitys kiinteässä protetiikassa.
Prof. Murat Mutluay
09.55 - 10.45
Materiaalivalinnat implanttiprotetiikassa - onko jatkeella ja rakenteiden istuvuudella väliä?​
HLT, EHL Jenni Hjerppe
10.45 - 11.15
Tauko
11.15 - 12.00
Teknikon näkökulmia hiontoihin ja tarkkuuteen.
HTM, EHT Aki Lindén
12.00 - 13.15
Lounastauko
13.15 - 14.00
Teknikon näkökulmia implanttirakenteiden laatuun.
HTM, EHT Aki Lindén
14.00 - 14.45
Hammasteknisten kojeiden 3d tulostus; käytettävät materiaalit ja niiden turvallisuus.
TCBC laboratoriopäällikkö Lippo Lassila
14.45 - 15.15
Tauko
15.15 - 16.15
Laadukas irtoproteesien valmistaminen ja korjaaminen.
EHT Jukka Salonen

Terveyden edistäminen nyt

Sali
Tammisalo
Järjestäjä
Apollonia, TKHLY, Hammaslääkäriliitto, SHS Kustannus
Tavoite
Päivän tavoitteena on päivittää osallistujien osaamista terveyden edistämisen nykyvirtauksista.
Kohderyhmä
Suun terveydenhuollon ammattilaiset.
Erikoisala
Terveydenhuolto, psykologia
Puheenjohtaja
EHL Hanna Kangasmaa, HLT Nora Savanheimo

Terveyden edistäminen on meidän terveyden ammattilaisten tärkeimpiä tehtäviä. Väestön terveyserojen kaventaminen onnistuu parhaiten terveyden edistämistoimilla ennen kuin sairaudet edes puhkeavat. Päivän aikana saamme tuhdin ja monipuolisen kattauksen terveyden edistämisen uusimmista tuulista.

09.00 - 09.30
Terveyden edistäminen nyt
Professori Minna Kaila
09.30 - 10.15
Muuttuvat potilaskohtaamiset
FT, organisaatiopsykologi, psykoterapeutti Annamari Heikkilä
10.15 - 10.30
Tauko
10.30 - 11.15
Mitä yhteistä on karieksen ja parodontaalisairauksien ehkäisyssä yksilö- ja väestötasolla?
HLT, EHL Päivi Siukosaari , HLT, EHL, ylihammaslääkäri Annamari Nihtilä
11.15 - 12.00
Päihteisiin puuttuminen
Dos., EHL, vs.johtava ylihammaslääkäri Anna Maria Heikkinen
12.00 - 13.00
Lounastauko
13.00 - 13.20
Suomalaisten aikuisten suun terveys
HLL Anne Laajala
13.20 - 13.40
Terveyden edistäminen osana johtajahammaslääkärien toimenkuvaa
HLL, ON Julia Lumijärvi
13.40 - 14.00
Suun terveydenhuollon laatu johtavien hammaslääkäreiden ja heidän esimiesten arvioimana
HLK, DI Pekka Salkinoja
14.00 - 14.20
Yksilöllisen tutkimusvälin määräytymisen taustatekijöitä
HLL, Huk, vastaava hammaslääkäri Anna Haukka
14.20 - 14.30
Keskustelua
14.30 - 15.15
Mitä kertoa potilaille kriittisestä ajattelusta ja terveyshuuhaasta?
LK, Vastalääke ry viestintävastaava Mia Muhonen