puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Prof. Vuokko Anttonen

Luennot

12.11.2020 klo 14.30 Alliance for Caries Free Future
› Katso päivän muut luennot
13.11.2020 klo 13.00 Alustus – mitä uutta Karieksen hallinnan Käypä hoito -suosituksessa?
› Katso päivän muut luennot

Professori emerita, Oulun yliopisto Ehl, kar-endo-ped, kh päivitys työryhmän pj, Suomen edustaja ACFF Nordic chapter Suomessa ACFFn vastuuhenkilö vuoden 2020.kokosuomiharjaa kampanjassa
Sidonnaisuudet: Koko Suomi harjaa- kampanjan teknisen toteutuksen mahdollisti Colgate professional
Luennon pääkohdat: 1. Luento Karieksen Käypähoito Esittelen ryhmän ja prosessin ja kerron lyhyesti, mitä uutta 2. ACFF kerron, mikä järjestö on ja mikä on toiminnan tavoite. Kerron Koko Suomi harjaa -kampanjasta