puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

HLT Tarja Tanner

Luennot

13.11.2021 klo 13.45 Tupakkatuotteet puheeksi
› Katso päivän muut luennot

Hammaslääketieteen tohtori, ja suoritan tällä hetkellä kliinisen hammashoidon erikoistumisopintoja (kariologia, endodontia) Oulun kaupungin suunterveydenhuollossa. Teen tutkimusta Oulun yliopistossa liittyen mm. karieksen epidemiologiaan, kariesdiagnostiikkaan, erosiiviseen -kulumiseen ja suun terveydenhuollon digitalisaation mahdollisuuksiin. Lisäksi teen väestötutkimusta liittyen tupakkatuotteiden käyttöön ja käytön yhteydestä yleisterveydellisiin ja suun terveyden ongelmiin. Tupakkatuotteisiin liittyvää in vitro -tutkimusta teen yhteistyöprojekteina eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sidonnaisuudet:
Päätoimi: Erikoistuva hammaslääkäri (Kariologia, endodontia) Oulun yliopisto Terveyskeskushammaslääkäri, Oulun kaupunki.
Sivutoimet: Tutkijatohtori, Oulun yliopisto vuodesta 2015. Tutkimus ja kehitystyö: V. 2018-2019 Tutkijana Dentsaver –hankkeessa, jonka rahoittajana Business Finland.
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Oulun hammaslääkäriseuran hallituksen jäsen vuodesta 2019- Suomen hammaslääkäriliitto, terveyden edistämisen työryhmän jäsen vuodesta 2021.

Luennon pääkohdat: Tupakkatuotteet kiinnostavat lapsia ja nuoria ja kouluterveyskyselyn mukaan muutama prosentti 4.-5 luokkalaisista on kokeillut tupakkaa, nuuskaa ja/tai sähkötupakkaa. Suomalaisten nuorten keskuudessa säännöllinen sähkötupakointi on kuitenkin harvinaista. Tupakkatuotteiden käyttö on tavallisinta ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten keskuudessa. Pojilla tupakan ja nuuskan käyttö on yhtä yleistä ja tupakkatuotteiden yhteiskäyttö on tavallista. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten naisten keskuudessa nuuskan käyttö näyttää lisääntyvän. Nuoret ovat melko hyvin tietoisia tupakan ja nuuskan terveyshaitoista. Toisaalta ainoastaan n.5% seiskaluokkalaisista mainitsi nikotiiniriippuvuuden tupakkatuotteista johtuvaksi terveyshaitaksi. Nikotiiniriippuvuus on hoitoa vaativa sairaus, joka koskettaa jo nuoria. Monet muut tupakkatuotteista johtuvat vakavat haitat tulevat mahdolisesti esille vuosikymmenien käytön jälkeen. Nikotiinituotteilla voi olla sikiön- ja yksilönkehitykseen liittyviä jopa ylisukupolvisia kielteisiä vaikutuksia. On tärkeä kysyä lasten ja nuorten tupakkatuotteiden käytöstä ja auttaa heitä pääsemään tupakkatuotteista eroon. Tutkimusten mukaan nuoret aikuiset, jotka käyttävät päivittäin tupakkaa tai nuuskaa ovat aloittaneet säännöllisen käytön nuorempana, käyttävät tupakkatuotteita useammin ja pitävät nuuskaa kauemmin suussa verrattuna heihin, jotka käyttävät tupakkaa tai nuuskaa ajoittain. Käytön frekvenssin ja keston lisäksi myös tupakkatuotteen koostumus vaikuttaa tuotteen terveyshaittaan. Korkean nikotiinipitoisuuden omaavien tupakkatuotteiden terveyshaitoista saamme tietoa vasta tulevaisuudessa.

Luento tallennetaan.