puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Dos. Riitta Pahkala

Luennot

13.11.2021 klo 14.00 Lasten ja nuorten TMD. Purentakisko vai oikomishoito?
› Katso päivän muut luennot

Olen hampaiston oikomishoidon erikoishammaslääkäri ja hampaiston oikomishoidon ja suufysiologian dosentti. Toimin Kuopion yliopistollisen sairaalan Suu- ja leukasairauksien klinikassa apulaisylihammaslääkärinä. Terveyskeskustyö on tullut tutuksi Kuopion Sosiaali- ja terveyskeskuksessa, sekä Espoon Suun terveydenhuollossa, jossa olen toiminut oikomishoidosta vastaavana hammaslääkärinä. Kun hammaslääketieteen koulutus Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa v. 2020 käynnistyi uudelleen olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ortodontian koulutusohjelmaa ma. professorin ominaisuudessa. Tutkimustyön osalta mielenkiintoni on viime vuosina kohdistunut leukaortopediaan sekä uniapneakojehoidon vaikuttavuuteen ja hoitoon sitoutumiseen.

Sidonnaisuudet: Aiemmat ja nykyiset luottamustoimet: Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian koulutustoimikunta, Ortodontian jaoston hallitus, Uniapnean Käypä hoito – työryhmä. Toimin lisäksi potilasvakuutuskeskukselle asiantuntijahammaslääkärinä. Tutkimusapurahat edeltävältä kolmelta vuodelta: Hammaslääkäriseura Apollonia, Pohjois-Savon Kulttuurirahasto. Lisäksi apneakiskotutkimuksen Compliance-tallennin: SomnoMed. Pyydetyt luennot edeltävältä kolmelta vuodelta: Hammaslääkäriseura Apollonia, Alma Media, Professio.

Luennon pääkohdat: TMD:n esiintyvyys lapsilla ja nuorilla, TMD:lle altistavat tekijät, lasten päänsäryt, reumalasten TMD-oireet, lasten purentaelimen toiminnan tutkimus, purentakisko lapselle?, ennaltaehkäiseekö oikomishoito TMD-oireita?

Luento tallennetaan.