puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Puheterapeutti Peppi Haapala

Luennot

7.11.2019 klo 13.00 Pohto Iäkkään nielemisvaikeudet
› Katso päivän muut luennot

Puheterapeutti FM Peppi Haapala on erikoistunut aikuisneurologiseen puheterapiaan. Hän toimii virkatyössään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Porvoon sairaalan neurologian poliklinikalla.  Tämän lisäksi hän toimii ammatinharjoittajana  (Tmi puheterapia Peppi Haapala) yksityisvastaanotollaan. Kuntoutustyön ohella Peppi Haapala myös kouluttaa, mm. muistihoitajiksi opiskelevia hoitajia. Vanhustyön osaamistaan hän on lisännyt vanhustyön erikoisammattitutkinnon, MuistiCoach-asiantuntijakouluksen että gerontologian opinnoilla. Lisäksi Peppi Haapala on osakkaana Baila con Parkinson Oy:ssä, joka kouluttaa tanssiohjaajia Parkinsonin potilaille suunnatuille tanssitunneille.

Ei sidonnaisuuksia

Luennon sisältö

Nielemisen vaikeuden eli dysfagian taustalla on usein neurologinen sairaus, kuten äkillisesti alkava aivoverenkierron häiriö tai hitaasti etenevä Parkinsonin tauti. Myös muistisairauksiin liittyy nielemisen vaikeutta. Ikääntyminen aiheuttaa muutoksia myös nielemisen toimintoihin.

Luennolla tutustutaan normaalin nielemisen piirteisiin, nielemisen moniammatilliseen diagnosoimiseen, dysfagian syihin, sen hoitoon ja kuntoutukseen. Päähuomio on kuitenkin iäkkään ihmisen nielemisen toiminnoissa ja sen häiriöissä. Termeinä ovat presbyfagia, tehoton ja turvaton nieleminen sekä sarkopeeninen dysfagia.