puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Ylihammaslääkäri, HLT, EHL Panu Rantonen

Luennot

11.11.2021 klo 13.15 Leukanivelen päivystyksellinen hoito – purentafysiologinen näkökulma
› Katso päivän muut luennot

Toimin ylihammaslääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS). Lisäksi teen sivutoimisena yksityisvastaaanottoa Savonlinnassa, Joensuussa ja Tampereella.

Sidonnaisuudet: Yhteistyötä Straumannin, 3Shapen, Hohteen , Oralin kanssa. Päätoimisena töissä KYSissä. Potilasvahinkolautakunnan pysyvä asiantuntija (protetiikka ja purentafysiologia). Käypä hoito työryhmän jäsen (Apollonia, lyhentyneen hammaskaaren hoito).

Luennon pääkohdat: Luennossa käsitellään akuutteja leukanivelongelmia ja niiden hoitamista päivystyksellisesti tai kiireellisesti.

Luentoa ei tallenneta.