puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Professori Päivi Mäntylä

Luennot

12.11.2021 klo 14.15 Suunterveys iäkkäillä pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon asukkailla
› Katso päivän muut luennot

Päävirassani toimin Itä-Suomen yliopistossa kliinisen hammashoidon professorina alanani parodontologia ja suugeriatria. Lisäksi olen Kuopion yliopistollisen sairaalan sivuvirkainen ylihammaslääkäri.

Sidonnaisuudet :
Päätoimi: professori, Itä-Suomen yliopisto
Sivutoimet: ylihammaslääkäri, KYS
Tutkimus ja kehitystyö: FINORAL-tutkimus (Finnish oral health studies in older adults), rahoittajat Sohlbergin säätiö (ja SHS Apollonia ennen hallituspestiä); FinnGen, odontologiaryhmä
Koulutustoiminta: SHS Apollonia
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suun ja hampaiden hoidon laaturekisterin työryhmä
Lautakuntien, valiokuntien, toimikuntien jäsenyydet: Valvira, asiantuntija (ad 12/2020); Lääketieteellisten alojen valtakunnallinen valintatoimikunta Yhteistyö kaupallisen toimijan kanssa: Dentsply Sirona Student Clinician Research Program, tuomariston jäsen 2018 ja 2019
Muut sidonnaisuudet: SHS Apollonia, hallitus; MEDigi-hanke, johtoryhmä

Luennon pääkohdat: FINORAL eli Finnish oral health studies in older adults -tutkimuksen aineisto käsittää lähes 400 helsinkiläisen hoivakoti- ja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikön asukkaan suun kliinisen tutkimisen tiedot, biologisia näytteitä sekä tutkittujen lääketieteellisiä ym. taustatietoja. Kerron esityksessäni tähän mennessä analysoiduista ja osin julkaistuista kliinisen suun tutkimuksen tuloksista ja niiden assosiaatioista tutkittujen henkilöiden kokonaisterveyteen.

Luentoa ei tallenneta.