puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

EHL Outi Huhtela

Luennot

9.11.2019 klo 12.30 Helminen-Pakkala Sovellettu rentoutus
› Katso päivän muut luennot

Toimin Itä-Suomen yliopistossa peruskoulutettavien kliinisenä opettajana ja erikoistuvien ohjaajana tehtyäni yli 20 vuotta kliinistä työtä. Ammatillinen kiinnostukseni painottuu purentafysiologiaan ja CAD/CAM protetiikkaan. Tutkimukseni suuntautuu on opiskelijoiden kasvokipuihin ja narskutteluun.

Luennon sisältö:

Kipujen biopsykososiaalisen taustan vuoksi kognitiivis-behaviorististen menetelmien käyttö hoidossa on yleistynyt. Soveltuva rentoutus on itsehallintamenetelmä, jonka kuka vain voi oppia, ja jonka voi aina uudelleen ottaa käyttöön missä vain ilman kojeita, laitteita tai erillisiä kustannuksia. Tutkimuksessani on osoitettu soveltuvan rentoutuksen toimivan myös narskuttelijoilla.

Sidonnaisuudet:

Plusterveys Oy