puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Prof. Minna Kaila

Luennot

8.11.2019 klo 9.00 Tammisalo Terveyden edistäminen nyt
› Katso päivän muut luennot

Prof. Minna Kaila on terveydenhuollon erikoislääkäri. Hänellä on hallinnon pätevyys ja kouluttajalääkärin erityispätevyys.

Kaila on toiminut terveydenhuollon hallinnon professorina Helsingin yliopistossa vuoden 2011 alusta. Hän vastaa ammatillisen jatkokoulutuksen johtamisopinnoista ja terveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon erikoistumiskoulutuksesta. Hän on terveydenhuoltotutkija, erityiskiinnostuksena kehittäminen, lasten ja nuorten terveydenhuolto, digitalisaatio sekä suun terveydenhuolto.

Lääkäriksi valmistuttuaan Kaila teki lastenlääkärin työtä 12 vuotta yliopistosairaalan lastenklinikassa, Helsingissä hankitun erikoislääkäritutkinnon jälkeen vastaavana lastenallergologina sekä alan kansallisen yhdistyksen puheenjohtajana. Kiinnostus tiedon kriittiseen arviointiin vei Käypä hoito -suositustyöhön, ensimmäiseksi kokopäiväiseksi toimittajaksi ja päätoimittajaksi Suomalaisessa Lääkäriseurassa Duodecimissa. Työuran toisen vuosikymmenen aikana hän myös käynnisti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yleislääketieteen yksikön ja arviointilääkäritoiminnan. Hän toimi terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikössä, Finohtassa, käynnistämässä kansallista menetelmien hallittu käyttöönotto-ohjelmaa (HALO). Hän on toiminut monenlaisissa asiantuntijatehtävissä sivutoimisesti, ja useamman yhdistyksen hallituksessa.