puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Marika Paalanne

Luennot

14.11.2020 klo 10.00 Lapsen ja nuoren kasvu
› Katso päivän muut luennot

Olen lastenendokrinologiksi kouluttautuva lastenlääkäri. Lisäksi tutkin elämän varhaisvaiheiden (mm. ennenaikainen syntymä, antibioottialtistus syntymän yhteydessä) vaikutuksia myöhempään terveyteen. Sidonnaisuudet: Suomen lastenlääkäriyhdistys ry., tiedotuspäällikkö; PEDEGO-tutkimusyksikkö, Oulun Yliopisto, tutkija; Medical research center Oulu, tutkija; Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, vieraileva tutkija.
Luennossa käydään läpi tärkeimmät asiat normaalista kasvusta, kuten kasvun vaiheet ja sen säätely. Lisäksi perehdytään siihen, kuinka kasvua mitataan ja arvioidaan, mikä on luustoikäröntgentutkimus, ja mitkä sairaudet voivat vaikuttaa kasvuun.