puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Mari Metsäniitty

Luennot

12.11.2020 klo 13.40 Mitä tekee oikeushammaslääkäri?
› Katso päivän muut luennot

Työskentelen päätoimisesti oikeushammaslääkärinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja lisäksi toimin sivutoimisesti yksityishammaslääkärinä. Sidonnaisuudet: HammasMehiläinen, Suomen oikeushammaslääketieteen yhdistys ry
Luennon pääkohdat: Oikeushammaslääkärin tehtäviin kuuluvat vainajien tunnistaminen, turvapaikanhakijoiden iän arvioiminen, oikeushammaslääketieteellisen valmiuden ylläpitäminen suuronnettomuuksien varalta osallistumalla Keskusrikospoliisin uhrintunnistusyksikön toimintaan, kuolemansyyn ja rikosten selvittämiseen liittyvät suun ja leukojen alueen tutkimukset sekä muut viranomaisten pyynnöstä annettavat alan asiantuntijalausunnot.