puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Prof. Liisa Mäkelä

Luennot

13.11.2021 klo 10.00 Palat paikalleen: työhyvinvoinnin elementit
› Katso päivän muut luennot

Työskentelen henkilöstöjohtamisen professorina Vaasan yliopistossa, Johtamisen yksikössä, Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmässä. Olen kiinnostunut hyvinvointiin liittyvistä teemoista sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen kysymyksistä. Tutkin näitä ilmiöitä erilaisten työntekijöiden keskuudessa, esimerkkeinä etätyönteijät, lähijohtajat, hoitoalan työntekijät ja kansainväliset asiantuntijat. Työskentelen myös johtajuuteen ja työuriin liittyvien aihepiirien parissa. Erilaiset hyvinvointiin ja johtajuuteen liittyvät kehittämisinterventiot kiinnostavat minua. Olen julkaissut tutkimusta kansainvälisissä ja kotimaisissa tiedelehdissä sekä kirjanlukuina.

Sidonnaisuudet: Töissä Vaasan yliopistossa. Luentoja eri yrityksille ja organisaatioille.

Luennon pääkohdat: Luennossa käsitellään hyvinvointia työelämässä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen näkökulman kautta. Luennolla tarkastellaan myös sitä, millaiset asiat työhyvinvointiin vaikuttavat ja miten niitä voidaantyössä ja työyhteisöissä edistää.

Luento tallennetaan.