puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

HLL, EHL Laura Ruohola

Luennot

11.11.2021 klo 9.45 Pulpaperäinen kipu
› Katso päivän muut luennot

Olen kliinisen hammashoidon ehl, kariologian ja endodontian alalta. Työskentelen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja teen pääosin endodontiaa. Olen myös mukana Turun Hammaslääkäriseuran koulutustoimikunnassa.

Sidonnaisuudet: Olen mukana Turun Hammaslääkäriseuran koulutustoimikunnassa. Olen saanut luentopalkkioita seuraavilta toimijoilta: VSSHP, Turun Hammaslääkäriseura, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki.

Luennon pääkohdat: Kerron luennossani pulpa- ja dentiiniperäisestä kivusta, sen diagnostiikasta sekä hypersensitiiviseen dentiiniin liittyvästä diagnostiikasta ja hoidosta.

Luento tallennetaan.