puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Kaija Komulainen

Luennot

13.11.2020 klo 15.10 Ikäihmisten suunterveys
› Katso päivän muut luennot

Olen toiminut lähes 40 v. terveyskeskushammaslääkärinä ja yli 17 v. Itä-Suomen yliopistolla tutkimus-ja opetustehtävissä. Tutkimustoiminta on suuntautunut iäkkäiden suun terveyden edistämiseen. Tieteellisiä julkaisuja on 23.
Sidonnaisuudet: Hammaslääkäriseura Apollonian koulutustoimikunta, Karieksen hallinta- Käypä hoito, päivitystyöryhmän jäsen, Alliance for a Cavity Free Future työryhmän asiantuntijaryhmän jäsen, Pohjois-Savon Hammaslääkäriseuran rahastonhoitaja, Suomen Hammaslääkäriliiton suugeriatrian erityispätevyystoimikunnan jäsen, ei kaupallisia sidonnaisuuksia
Luennon pääkohdat: Karieksen hallinta, Käypä hoito -suosituksen päivitykseen tulleet ikäihmisiin liittyvät asiat: Itse suositustekstiin tulleet lisäykset sekä neljän eri lisätietoliitteen esittely, liitteet ovat kaikki uusia.