puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

EHL Heikki Alapulli

Luennot

13.11.2021 klo 13.00 Lasten kaltoinkohtelu ja suu - lyhyt kertauskurssi kliinikolle
› Katso päivän muut luennot

Olen lasten hammashoidon erikoishammasläääkäri, joka työskentelee Uudessa lastensairaalassa Helsingissä. Viimeisinä vuosina lasten hammashoito nukutuksessa on lisääntynyt vuosi vuodelta HUS-alueella. Havaintoni kliinisessä työssä ovat saaneet minut etsimään tutkimuksen keinoin uusia tapoja parantaa näiden lasten ja perheiden sitoutumista heille tarjottuun hammashoitoon nukutuksessa tehdyn hammashoidon jälkeen. Testaamme käynnissä olevassa tutkimusprojektissa poikkitieteellisen intervention vaikutusta sitoutumiseen ja samalla etsimme suun terveydenhuoltoon sopivia keinoja arvioida perheen riskiä lapsen kaltoinkohtelulle.

Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia.

Luennon pääkohdat:
Lasten kaltoinkohtelu ja suu – lyhyt kertauskurssi kliinikolle.
Luennon jälkeen sinulla on tietoa: 1. Mitä tarkoitetaan kaltoinkohtelulla? 2. Mitkä ovat terveydenhuollon ammattihenkilön lakisääteiset velvoitteet? 3. Miten suun sairaudet, niiden hoitaminen tai traumat liittyvät tähän? 4. Miten toimia lapsen parhaaksi ja samalla täyttää velvoitteet?

Luento tallennetaan.