puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Eija Salmela

Luennot

13.11.2020 klo 14.40 Lasten ja nuorten erityiskysymyksiä
› Katso päivän muut luennot

EHL, HLT. Toimin lasten hammashoidon yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja erikoishammaslääkärinä HUS:n Uudessa lastensairaalassa.
Sidonnaisuudet: Helsingin yliopisto: päätoiminen yliopistonlehtori. HUS: erikoishammaslääkärin sivutoimi. Luentopalkkiot: Colgate-Palmolive Suomi. Luottamustoimet: Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry, Lasten hammashoidon jaosto, hallituksen jäsen. Asiantuntijana toimiminen: Karies (hallinta) Käypä hoito -suosituksen päivitystyöryhmän jäsen. Puhtaat hampaat -työryhmän jäsen. Alliance for Cavity-Free Future (ACFF), Suomen asiantuntijaryhmän jäsen.
Luennossani käsittelen päivitetyn karieksen hallinnan Käypä hoito -suosituksen erityisesti lasten ja nuorten suunterveyttä koskevia kohtia.