puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

EHL, HLT, FM Antti Kämppi

Luennot

13.11.2020 klo 13.10 Altistavat tekijät eri ikäryhmissä
› Katso päivän muut luennot

Toimin päätoimisena protetiikan ja purentafysiologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja sivutoimisesti olen ykistysihammaslääkäri Hammas Mehiläisessä. Sidonnaisuudet:
Apollonian protetiikan ja purenfysiologian jaoston puheenjohtaja. ACFF asiantuntijaryhmän jäsen, ei palkkiota Luentopalkkiot: Hammas Mehiläinen. Luennon pääkohdat: Karieksen hallinnan Käypä hoito -suosituksen päivitys ja kariekselle altistavat tekijät eri ikäryhmissä