puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

HLL Anne Laajala

Luennot

8.11.2019 klo 13.00 Tammisalo Suomalaisten aikuisten suun terveys
› Katso päivän muut luennot

Olen tohtoriopiskelijana Oulun yliopistossa kardiologian, endodontian ja lastenhammashoidon oppiaineessa. Lisäksi toimin erikoistuvana hammaslääkärinä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa sekä hammaslääkärinä yksityissektorilla. Tutkimukseni selvittää suomalaisten aikuisten hampaiden reikiintymiseen liittyviä tekijöitä. Kiinnostukseni kohteena on erityisesti hampaallisten aikuisten reikiintymisen hallinta ja yksilöllisen ehkäisevän työn suunnittelu ja toteutus.

Luennon sisältö:

Valotan puheenvuorollani tutkimukseeni perustuen suomalaisaikuisten reikiintymiseen liittyviä tekijöitä ja sitä, miten ne peilautuvat kansainvälisiin tutkimuksiin.

Sidonnaisuudet:

Ammatinharjoittajana Coronaria hammaslääkärit – yrityksessä.