puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Dos., OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Luennot

7.11.2019 klo 9.00 Pohto Itsemääräämisoikeus lainsäädännössä ja oikeudellisena periaatteena
› Katso päivän muut luennot

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (OTT, dosentti) on vanhuusoikeuden yliopistonlehtori ja Hyvinvointioikeuden instituutin johtaja Itä-Suomen yliopistosta, oikeustieteiden laitokselta. Hän on tutkinut ikäihmisiä erityisesti koskettavia oikeudellisia kysymyksiä niin yksityisoikeuden kuin sosiaali- ja lääkintäoikeuden näkökulmista.

Mäki-Petäjä-Leinonen toimii osakonsortion johtajana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä (MCI@work). Lisäksi hän toimii osakonsortion johtajana kansallisessa tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan ikäihmisten kotisaattohoitoa (MeRela).

Mäki-Petäjä-Leinonen tarkastelee alustuksessaan itsemääräämisoikeutta oikeudellisena periaatteena erilaisten esimerkkien valossa. Lisäksi hän tarkastelee itsemääräämisoikeutta lainsäädännössä sekä kysymysyä siitä, miten itsemääräämisen rajoitustoimista on suunniteltu säädettäväksi tulevassa lainsäädännössä.