puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Aila Poikela

Luennot

14.11.2020 klo 13.45 Hoitoonotto- ja OMFI-kriteerit ortodontiassa
› Katso päivän muut luennot

Toimin oikomishoidon erikoishammaslääkärinä Oulun kaupungin Hyvepalveluissa, HLL-tutkinto Kuopion korkeakoulusta 1981, EHL-tutkinto Oulun yliopistosta 1995, HLT Oulun yliopistossa 2000 aiheena Toispuoleisen purennan vaikutus leukanivelen ja kallon kasvuun, kokeellinen tutkimus. Olen tehnyt koko hammaslääkärin ja erikoishammaslääkärin urani töitä terveyskeskuksessa, 2001-2017 esimiestehtävissä osittain. Ei sidonnaisuuksia.
Luennon pääkohdat: Oikomishoidon hoitoonvalintakriteerit ovat olennainen osa julkisen puolen oikomishoidon järjestelyistä. Valtakunnallisesti yhtenäiset kriteerien tulisi taata tasapuolinen kohtelu oikomishoidon hoitoonvalinnassa koko maassa, mutta näkemyserot ja käytännöt vaihtelevat esim. hoidon ajoituksessa ja hoidoissa. Koska erikoishammaslääkäriresurssit eivät jakaudu maassa tasaisesti, hoitoa ei voi kuitenkaan tarjota tasapuolisesti. Osa kunnista käyttää ulkopuolista konsultoivaa oikojaa, ja hoidon tekee perushammaslääkäri, osalla on oma tai omia oikojia tekemässä seulontoja ja hoitoja. Seulovien oikojien kalibrointia tai yhteiskoulutusta olisi hyvä tehdä säännöllisesti. Oikomishoidon tilastoinnissa on jo käytössä yhteiset mittarit, joiden avulla mm. hoidon kattavuutta voidaan vertailla. Hoidetun purennan laadulle ei ole vielä yleisesti otettu käyttöön yhteistä mittaria. OMFI-indeksi soveltuu hyvin nuorten purentojen laadun mittariksi, se on käytössä nopea ja selkeä, tilastoinneista saadaan helposti raportti, jolla voidaan seurata hoidon laatua, ja vertailla eri kuntia esim resurssien, oikomishoiidon kustannusten ja hoitotuloksen suhteen.