puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Luennoitsijat

« Palaa takaisin luennoitsijoihin.

Hilkka Pernu

EHL, osastonhammaslääkäri

Luennot

LuentoAjankohta
Kruununpidennysleikkaus – milloin, kenelle ja miten?11.11 09:30 - 10:15

Luennoitsijan kuvaus

Olen valmistunut hammaslääkäriksi Turun Yliopistosta 1980. Erikoishammaslääkäripätevyyden sain Oulun Yliopistosta 1987. Olen toiminut koko työurani perushammaslääkärikoulutuksessa ja erikoistumiseni jälkeisen ajan lisäksi erikoihammaslääkärikoulutuksessa sekä teoreettisena että kliinisenä ohjaajana parodontologian oppialalla. Kliiniseen ohjaamiseen liittyen olen hoitanut sekä Oulun Kaupungin että Oulun Yliopistollisen Sairaalan erikoishammaslääkärin sivuvirkaa. Aikaisempi tutkimustyöni kohdistui elinsiirtopotilaiden suun terveyteen. Luottamustehtävistäni keskeisiä ovat olleet Apollonian hallituksen ja Oulun hammaslääkäriseuran hallituksen jäsenyydet, sekä THL:n Suun terveyden asiantuntijaryhmän jäsenyys. Olen osallistunut sekä kansalliseen että paikalliseen jatkokoulutukseen pitämieni luentojen ja kurssien muodossa. Olen toiminut sivutoimisena yksitysihammaslääkärinä Oulussa valmistumisestani asti. Tällä hetkellä työskentelen Oulun Yliopistossa, Oulun Yliopistollisen Sairaalan sivuvirassa ja pidän edelleen muutamia tunteja viikossa yksityisvastaanottoa. Minulla ei ole taloudellisia tmv. sidonnaisuuksia ulkopuolisiin tahoihin.

Luentoni käsittelee Kruunupidennysleikkausta. Pyrin luomaan tiiviin tietopaketin toimenpiteen käyttömahdollisuuksista ja rajoitteista. Oleellinen osa leikkauksen onnistumisen kannalta on anatomis-biologisten raja-arvojen tuntemus ja marginaalisen dentogingivaalisen liitoksen leikkauksen jälkeinen muotoutuminen (remodelaatio). Kruununpidennyksen pääasiallinen aihe on restoratiivisen hoidon onnistumisen varmistaminen. Leikkauksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava tulevat restoratiiviset rakenteet ja niiden tuomat vaatimukset kudosten käsittelyssä. Näin varmistetaan sekä esteettinen että toiminnallinen lopputulos.