puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Luennoitsijat

« Palaa takaisin luennoitsijoihin.

Antti Malmivaara

Professori

Luennot

LuentoAjankohta
Arkivaikuttavuuden edistäminen terveydenhuollossa10.11 09:05 - 10:00

Luennoitsijan kuvaus

Professori, LKT Antti Malmivaara on toiminut Stakesissa Suomen terveydenhuollon menetelmien yksikön ylilääkärinä ja THL:ssä terveys- ja sosiaalitalousyksikön ylilääkärinä. Malmivaara on ollut sivutoiminen Käypä hoito -toimittaja 20 vuoden ajan. Malmivaaran julkaisemat tieteelliset tutkimukset käsittelevät erityisesti hoidon vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja on yli 200 ja niihin on viitattu yli 11 000 kertaa. Malmivaara on järjestelmällisiä katsauksia julkaisevan Cochrane Back and Neck -toimituskunnan ja Cochrane Rehabilitation -ohjausryhmän sekä Euroopan kuntoutuslääketieteen akatemian (EARM) jäsen. Hän on luonut arkivaikuttavuuden lääketieteen ja vertaiskontrolloidun tutkimuksen käsitteet, ohjeistot kliinisten ja järjestelmiin kohdistuvien interventioiden vaikuttavuuden ja tulosten sovellettavuuden arviointiin sekä suosituksen sosiaali- ja terveydenhuollon visiolle ja strategialle.

Vaikuttavuuden eli potilaan (asiakkaan) saaman terveys- ja hyvinvointihyödyn luotettava arviointi edellyttää yhteisesti sovittua tiedonkeräystä potilaiden ominaisuuksista, toimenpiteistä ja hoidon tuloksista. Pelkkien hoitotulosten ja kustannusten mittaaminen ennen ja jälkeen hoitotoimenpiteitä tuottaa tietoa hoidon tuloksellisuudesta ja kustannustuloksellisuudesta. Vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustieto edellyttää vertailuryhmää, jotta voidaan arvioida toimintatavan tuottamaa lisäarvoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden tuottavat ammattilaiset yhdessä potilaiden (asiakkaiden) kanssa. Hyvä diagnostiikka ja tilan arviointi, oikeiden toimenpiteiden valinta ja niiden onnistunut tekeminen sekä potilaan kohtaamisen taidot ovat ratkaisevan tärkeitä. Organisaatioiden, hyvinvointialueiden ja valtakunnallisten päättäjien tehtävänä on luoda puitteet, joissa potilas- ja asiakastyötä tekevillä on hyvät mahdollisuudet tuottaa vaikuttavuutta. Siihen tarvitaan ymmärrystä vaikuttavuustiedon luotettavuuden ja sovellettavuuden arvioinnista. Johtajien tulee edistää hyvää työskentelykulttuuria ja toimivaa organisaatiota, ja siten tukea niitä, jotka luovat sosiaali- ja terveydenhuollon varsinaisen arvon. Priorisointiratkaisut edellyttävät laaja-alaista ymmärrystä eri sektoreiden toiminnasta. Kaiken sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tulee tähdätä potilaiden ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen – olipa kyse koulutuksesta, kliinisestä työstä, tutkimuksesta tai hallinnosta. Arkivaikuttavuuden lääketieteen tavoitteena on, että potilaat saavat arkiolosuhteissa mahdollisimman vaikuttavaa hoitoa yhteiskunnan kannalta hyväksyttävissä olevin kustannuksin. Osaamisen kehittämisen ohella tarvitaan panostusta näyttöön perustuvaan lääketieteeseen, sekä erityisesti suoriutumisen dokumentointiin ja vertaiskehittämiseen.