puh. +358 9 6803 120 · toimisto@apollonia.fi

Luennoitsijat

« Palaa takaisin luennoitsijoihin.

Maria Arvio

Emerita työelämäprofessori

Luennot

LuentoAjankohta
Kehitysvamma on laaja käsite ja elinikäinen diagnoosi12.11 10:00 - 10:45

Luennoitsijan kuvaus

Maria Arvio on hämeenlinnalainen kehitysvammalääketieteen emeritaprofessori ja lastenneurologian erikoislääkäri. Hän on 40 vuoden ajan hoitanut samoja potilaita ensin Ronnin keskuslaitoksessa ja sittemmin Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Tutkimustyö on kohdistunut omiin potilaisiin ja uusien molekyyligeneettisten tutkimusmenetelmien ansiosta yhä useamman potilaan vamman taustasyy on onnistuttu selvittämään. Pitkä työura on mahdollistanut harvinaissairauksiin liittyvät vuosikymmenien kestoiset seurantatutkimukset.

Kehitysvamma on oirediagnoosi, sen taustalla on joko geneettinen, hankinnainen tai monitekijäinen syy. Käytännössä kehitysvammaisen henkilön sosiaaliset, kielelliset, kognitiiviset, omatoimisuus sekä motoriset taidot ovat heikommin kehittyneet kuin vammattoman ikätoverin. Neljä viidestä kehitysvammaisesta henkilöstä on aikuisia.

Luento tallennetaan kahden viikon ajaksi ProspectumLIven alustalle.